Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

“Je kunt het!”

Muziek, theater en dans – Overige diensten

Met deze cursus leert het kind spelenderwijs zijn/haar weerbaarheid te vergroten, waardoor het kind met meer blijdschap in het leven staat
Doel In deze cursus leert het kind dat hij
In staat is een waardevolle muzikale bijdrage te leveren in samenspel
Een positieve bijdrage kan leveren aan iets prettigs. Hierdoor krijgt het kind meer zelfvertrouwen.
In staat is tot het maken van contact. Het sociaal beleven, afstemmen op elkaar, overleggen, verdelen en afspraken nakomen wordt binnen de muziek geoefend.
Kan zeggen wat hij wil en wat hij niet wil (hoe anderen met jou omgaan)
Spanning kan loslaten. Muziek ontspant
Zijn verhaal kwijt kan en er een stuk herkenning is bij de andere kinderen
Doelgroep Voorschoolse opvang en groep 1 – 4/5
Kerndoel 54 leren muziek te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en er mee te communiceren
55 leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren
57: leren deelnemen
58: leren samenwerken
Omschrijving Bespreekbaar maken van (gebrek aan ) zelfvertrouwen en hoe je stapje voor stapje kunt werken aan het opbouwen / hervinden van jouw zelfvertrouwen.
Vorm In zeven sessies wordt gewerkt aan het weerbaar maken het versterken van het zelfvertrouwen van het kind door middel van muziek en muziekbeleving
Tijd zeven lessen van 30 minuten (het jonge kind tot ± 6 jaar) tot 45 minuten (kinderen van 6 – ±9 jaar)
(Online) Methode Groepsgerichte Muziektherapie, maximaal 6 kinderen per cursus
Benodigdheden voor de les Bij deze cursus hoort een logboek, deze is voor het kind om samen met ouders of alleen, in te vullen. Dit helpt het kind om zich met het thema te verbinden. Op deze manier worden ook de ouders betrokken bij het verwerkingsproces van hun kind.
Kostenoverzicht Op aanvraag. Bij de eerste les wordt het logboek uitgedeeld, deze wordt apart in rekening gebracht.
Docenten Jennette Roozeboom
Beeldmateriaal Profielfoto Jennette Roozeboom muziektherapeute (1)