Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Lesaanbod

UitJezelf heeft een gevarieerd aanbod van Brede Schoolse activiteiten voor het onderwijs, zowel binnen- als buitenschools. Talentontwikkeling en betrokkenheid zijn onze
uitgangspunten. De kerndoelen voor primair onderwijs, zoals opgesteld in het kerndoelenboekje van TULE, zijn ingebed in de werkwijze van UitJezelf.