Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Primair Onderwijs

Beeldende vorming


  Beeldende vorming wordt aangeboden als doorlopende leerlijn voor alle groepen, maar kan ook onderscheiden worden in verschillende cursussen. Ook wordt er kennisgemaakt met kunstgeschiedenis, waardoor kennis wordt opgedaan over cultureel erfgoed. Dit maakt dat de algemene culturele kunstzinnige vorming wordt ontwikkeld. Taal-en rekenvaardigheid zijn in alle lessen geïntegreerd.


Lees verder

Zang, theater en dans


Zang theater In deze lessen staat zelfexpressie van het kind centraal. De kinderen leren hun emoties en ervaringen tot uiting te brengen in woord, geluid, spel en beweging. Zij leren door middel van expressieve kunstvormen hun creativiteit in een vorm te gieten. In de lessen draait het erom dat de kinderen plezier hebben. Ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheid is geïntegreerd in alle lessen.


Lees verder

Taal- en rekenonderwijs


IMG_5805header taal In de onderwijsnota ‘Leren Loont’ staat de ontwikkeling van taal-en rekenvaardigheid aangegeven als prioriteit in het onderwijs. UitJezelf wijdt een gedeelte van haar cursusaanbod dan ook specifiek aan deze ontwikkeling. Binnen deze lessen worden kinderen op speelse wijze geprikkeld op het gebied van taal- en rekenvaardigheid. Om de kinderen te prikkelen, wordt gebruik gemaakt van onderwerpen uit het dagelijks leven. Zo spelen onder andere de actualiteiten een centrale rol in deze cursussen. Op deze manier wordt naast taal- en rekenvaardigheid ook het maatschappelijk bewustzijn ontwikkeld.


Lees verder

Sport en bewegen


IMG_5769 header sport In de lessen sport en beweging maken de leerlingen kennis met vele bewegingsactiviteiten. Hierbij leren zij dat sport ook positieve effecten op je heeft, zoals teamspirit en concentratie. Door middel van lessen in sport worden de sociale vaardigheden van de leerlingen vergroot. Daarbij leren de kinderen de spelregels van verschillende sporten en de beginselen van bepaalde bewegingsvormen.


Lees verder

Media onderwijs


ALCY & CHANDELY RATJETOE-headermedia Bij media-onderwijs leren de leerlingen hoe ze gebruik kunnen maken van de mediale ruimte om hen heen en hoe zij een verhaal op verschillende manieren kunnen overbrengen. Door verhalen van anderen te bekijken en door dit zelf te doen. Samenwerking speelt ook een rol, wat hun sociale vaardigheden ontwikkelt en hen leert hoe je in een team een product tot stand kunt brengen. Kinderen ontwikkelen hun presentatie vaardigheden en hun taal- en rekenvaardigheden. Werken met media, nodigt leerlingen uit maatschappelijk betrokken te raken, doordat zij leren hun stem te laten horen via hedendaagse kanalen.


Lees verder

Gezondheid en voeding


IMG_3957 header gezond Gezondheid en voeding zijn essentiële onderwerpen voor ieder mens. In deze lessen leren kinderen op speelse wijze dat het voor je gezondheid heel belangrijk is wat je eet en hoeveel je eet. Zo zijn er lessen waarbij er lekker gekookt en gegeten wordt. Er zijn ook lessen waarin kinderen leren hoe eerste hulp bij ongelukken te verlenen. Op deze manier leren kinderen zelfredzaamheid en ontdekken ze hoe ze andere mensen kunnen helpen wanneer dat nodig is. Samenwerken is in deze lessen erg belangrijk en ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheid zijn in de lessen geïntegreerd.


Lees verder

Plus programma


In this Nov. 20, 2014 photo, eight grader Aklya Thomas and teacher Faren Fransworth use a digital textbook to during a math class at Burney Harris Lyons Middle School in Athens Ga. Georgia schools will use only digital textbooks within the next six years under a proposal one state lawmaker has planned for the 2015 session. (AP Photo/John Bazemore) De lessen binnen het plus programma zijn zeer uiteenlopend. Zij hebben allemaal gemeen dat je iets extra’s leert, dat buiten het gewone curriculum valt. Binnen deze lessen kunnen de leerlingen zich oriënteren op verschillende kennisgebieden, zoals psychologie, filosofie en antropologie, maar ook architectuur, Chinees of lessen over ondernemerschap maken deel uit van het aanbod. Voor de leerlingen die op zoek zijn naar wat meer uitdaging, zijn de lessen in het plus programma uitermate geschikt.  Ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheid is geïntegreerd in alle lessen.


Lees verder