Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

C.U.

C.U. (Cultuurschool UitJezelf is een uniek aanvullend en naschools aanbod op uw eigen vormgegeven bredeschool-aanbod en/of onderwijs curriculum; gericht op duurzame talentontwikkeling van de kinderen/ jongeren op uw school. Alle kinderen kunnen nu op een laagdrempelige wijze hun talenten op het gebied van muziek, theater, dans, sport, taal, kunst en/of media, ontwikkelen, gefaciliteerd door UitJezelf en u als primaire onderwijs-instelling, ontwikkelen. De cursussen worden naschools door enthousiaste en kundige docenten gegeven. Sommige lessen zijn individueel en sommige zijn met z’n tweeën of in een groep.

Dit additionele aanbod is alleen beschikbaar voor scholen met wie UitJezelf reeds een (intentioneel) duurzame educatieve dienstenrelatie onderhoudt. De C.U. wordt gerealiseerd in samenspraak en facilitair ondersteund door onze partnerscholen.

De cursussen zelf worden betaald door de ouders zelf. Dankzij inzet van het Jeugdcultuurfonds (en/of andere vergelijkbare fondsen) is dit aanbod echter ook bereikbaar voor (het merendeel van) die ouders die daar zelf niet de middelen voor hebben. Voor ouders met een inkomen lager dan € 1.375,- bij éénoudergezin of € 1.550,- als tweeoudergezin kunnen via een bij uw school aangestelde intermediair een subsidieaanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Voor meer informatie: https://www.jeugdcultuurfonds.nl

Bekijk hieronder de locaties waar de Cultuurschool in november gaat starten en de verschillende cursussen die wij daar en in het totaal aanbieden.

C.U. Delfshaven


De Korf, Montessorischool en de Shri Saraswatie zijn gezellige basisscholen in de wijk Tussendijken/Delfshaven. In het"kosmisch onderwijs leren de kinderen gestimuleerd om nieuwsgierig te zijn, te onderzoeken, te ontwikkelen en talenten te ontplooien. Kinderen presenteren vaak aan elkaar, om trots te laten zien, te laten zien wat ze hebben geleerd en om van elkaar te leren. Alle kinderen uit Delfshaven kunnen dankzij de Cultuurschool UitJezelf nu ook naschools voor talentontwikkeling onder andere via OBS De Korf  en de Shri Saraswatie basisscholen terecht. Mochten de kinderen niet op èèn van deze school zitten, is aanmelden als nog mogelijk. Het gaat hierbij om individuele en groepslessen gitaar, zang, keyboard en Indiase muziek,  Zangkoor, theater en Kunstklas. De ouders betalen zelf cursusgeld altijd zes weken (van & tot vakantie) vooruit. De kosten voor de groepslessen zijn €42,00 en bij een kleine groep € 84,00 voor een cursus van zes weken. Individuele instrumentlessen zijn €17,50 per week en duolessen €12,50. Ouders die op of rond 120% of minder van het minimumloon verdienen kunnen op jaarbasis dit cursusgeld vergoed krijgen via het Jeugd Cultuur- & Sportfonds Rotterdam. Bij voldoende animo, als als dat qua lockdown mogelijk is,  gaat de Cultuurschool UitJezelf  Delfshaven op 18 januari van start. Je kunt je nu alvast aanmelden.


Lees verder

C.U. Fascinatio


De Wonderwind staat in de wijk Fascinatio. Een wijk gebaseerd op het boek ”Fascinatio, de Wonderwind” van Tom Manders jr.  De Wonderwind is een kleine school met 130 leerlingen. Samen met twee andere scholen (CBS De Ontmoeting en KBS de Vijfster) en de kinderopvang IJsselkids  is de Wonderwind gevestigd in het Multi Functionele Centrum Fascinatio (MFC), aan de Educatusstraat 10. Dankzij de samenwerking met Cultuurschool UitJezelf kunnen alle kinderen (tot en met 16 jaar) uit de wijk die hun talent op het gebied van creatieve vakken, muziekonderwijs en meer, willen ontwikkelen, vanaf de kerstvakantie in verschillende naschoolse cursussen instromen. Momenteel worden op de volgende dagen cursussen en/of duo en individuele lessen (bij voldoende animo) gegeven: Woensdag;  Zang, Gitaar Piano & Blokfluit noten en meer Donderdag; Tekenen & Schilderen en Knutselen (bij voldoende aanmeldingen) Aanmelding en instroom (tussentijds) is nog mogelijk. De ouders betalen zelf cursusgeld altijd eerste periode negen weken (van & tot vakantie) vooruit. De kosten voor; Schilderen en tekenen'  zijn € 75,- voor een cursus van tien weken. Individuele instrumentlessen zijn €17,50 per week, duolessen € 12,50  en triolessen €10,-. Ouders die 120 % of minder van het minimumloon verdienen kunnen op jaarbasis dit cursusgeld en een vergoeding voor de aanschaf van een instrument vergoed krijgen via het Jeugd Cultuur- & Sportfonds Zuid-Holland. Wilt u uw kind maar voor één cursus opgeven, vul dan ook bij 2e en derde keuze, dezelfde cursus in.


Lees verder

C.U. E. van Beinum


UitJezelf is begin februari van start gegaan met nieuwe reeksen na-schoolse lessen. Ouders die hun kinderen voor een cursus willen opgeven kunnen dat hier doen. Als ouder betaal je altijd zelf cursusgeld, zes (of meer) weken (van & tot vakantie) vooruit. Broertjes, zusjes of kinderen uit de buurt mogen zich ook opgeven. Ouders die 120% of minder van het minimumloon verdienen kunnen op jaarbasis dit cursusgeld vergoed krijgen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Voor de komende periode gaan we (bij voldoende animo, minimaal 8 deelnemers) starten, met; Maandag; 14.50 – 15.50 uur Blokfluit, noten en meer groep 3 & 4 10 euro 15.45 – 17.15 uur Gitaar of Zang (individueel, duo of trio) vanaf groep 3 divers 14.50 – 15.50 uur Stop motion (fotografie & animatie) groep 4 tot en met 8 10 euro Dinsdag 11.55 – 12.25 uur Yoga (tussenschools); groep 3 & 4 4 euro 12.30 – 13.30 uur Yoga (tussenschools); groep 5 – 8 4 euro 14.45 – 15.45 uur Naald , draad en meer groep 3 – 5 10 euro 14.45 – 15.45 uur Mode, jeans pimpen en meer groep 6 – 8 10 euro Woensdag 12.40 - 13.40 uur Fotografie; groep 3 – 5 10 euro Donderdag 14.45 – 15.45 uur Theater; groep 3 & 6 10 euro Bij muzieklessen is er (bij voldoende animo) de keuze uit;

  • Individuele les; 20 minuten, prive-les, kosten € 17,50
  • Duo-lessen; 30 minuten met twee kinderen, kosten € 12,50
  • Triolessen; 40 minuten met drie kinderen, kosten € 11,00
  • Groepslessen; 45 minuten met vier (tot vijf) kinderen, kosten € 9,00.
Bovengenoemde prijzen zijn per afzonderlijke les, uitgaande van een groepsgrote van 8 leerlingen. U kunt uw kind aanmelden via de onderaan deze pagina staande aanmeldknop. Heeft uw kind maar in een cursus interesse, graag dan drie maal dezelfde cursus aan clicken. Nemen er tussen de 4 tot 7 kinderen deel, kan de cursus in overleg alsnog doorgaan, als de ouderbijdrage zodanig kan worden verhoogd, dat de totaal opbrengst gelijk blijft aan 80 (respectievelijk 40) euro, per afzonderlijke les. Na de tweede week van de start van de cursus kunnen alle ouders een factuur in de mail voor de eerste periode (9 - 10 weken) verwachten. In principe lopen de cursussen ook na de meivakantie (tot aan het einde van het jaar) gewoon door. Ouders die denken voor een bijdrage via het JCF in aanmerking te komen , moeten zich hiervoor wel voor aanvang van de cursus (bij ons en het JCF) daarvoor aanmelden.


Lees verder

Cursusaanbod C.U.


Als samenwerkingspartner van de netwerkorganisatie UitJezelf, kunt u ook van het aanbod C.U. gebruik maken.  Samen met u kijkt UitJezelf welke aanbod gericht op duurzame talentontwikkeling uit het beschikbare aanbod interessant is, om uw leerlingen aan te bieden. Cursussen gaan alleen daadwerkelijk van start als zij voor ten minste twee tot drie achtereenvolgende lesuren bij u op school ingepland kunnen worden. Denk daarbij dus bijvoorbeeld aan het programmeren van een negental trombone- of vioollessen van bijvoorbeeld 15.00 - 18.00 uur, twee groepslessen schaken (van anderhalf uur) eveneens van 15.00 - 18.00 uur, of één groepsles Zangkoor, gevolgd door bijvoorbeeld vier duolessen zang van ieder een half uur.


Lees verder