Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Onderwijs

UitJezelf biedt u een uitgebreid lesaanbod op maat voor de invulling van de Verlengde Leertijd. Met haar lesaanbod en overige diensten- van complete coördinatie van uw Brede School, tot het verzorgen van ziektevervanging- draagt UitJezelf bij aan betere onderwijsresultaten. Uitjezelf biedt haar lesaanbod en diensten aan primair onderwijs, voortgezet onderwijs en ouders.

Lesaanbod


UitJezelf heeft een gevarieerd aanbod van Brede Schoolse activiteiten voor het onderwijs, zowel binnen- als buitenschools. Talentontwikkeling en betrokkenheid zijn onze uitgangspunten. De kerndoelen voor primair onderwijs, zoals opgesteld in het kerndoelenboekje van TULE, zijn ingebed in de werkwijze van UitJezelf.


Lees verder

Overige Diensten


Overige Diensten Naast een scala van lessen, biedt UitJezelf u nog meer diensten waarmee wij uw onderwijsinstelling helpen naar een volgend niveau. Lees hieronder meer. Tijdelijke aanstellingen en ziektevervanging Management en coordinatie Coaching en Interne Begeleiding


Lees verder