Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Jaarplan 2022

Jaarplan 2022 biedt inzicht in de beoogde inzet vanuit UitJezelf voor 2022 en het daarmee samenhangende product- en activiteitenaabod.

UitJezelf maakt nu sedert twee jaar een periode van groei door en verwacht dat in 2022 te kunnen bekronen, naast onze inzet gericht op en rondom het basisonderwijs, met het realiseren van een duidelijke impact inzake tiener- en jongerenactivering en wijkgerichte communicatie in Delfshaven.

UitJezelf heeft zichzelf ten doel gesteld om komend jaar haar jaaromzet te verdubbelen. Daartoe zullen de nieuwe producten zoals die in 2020 en 2021 zijn ontwikkeld in ons reguliere aanbod verder worden ingebed en uitgebouwd.

Daarbij ambieert het Media Atelier Delfshaven om op haar nieuwe leslocatie drie dagen in de week een activerend aanbod voor kinderen, tieners en jongeren in Delfshaven te kunnen gaan aanbieden. Deze leslocatie is gevestigd in de GeeGee Content Creation Lab aan de Willem Buytewechstraat 147, van onze partner GeeGee Gaming.

Ik wens een ieder leesplezier, bij het via de bijgevoegde link te openen JaarplanUitJezelf-2022 .

Hugo Post.