Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Visie UitJezelf

UitJezelf is een jonge netwerkorganisatie van professionals die betrokken zijn bij het onderwijs en de maatschappij. UitJezelf is ontstaan in Rotterdam en faciliteert onderwijs in de gehele Randstad. UitJezelf stimuleert talentontwikkeling en actief burgerschap. Dit wordt gedaan via leuke en leerzame cursussen en participatie-projecten zowel binnen als buiten het onderwijs. De cursussen variëren van media-onderwijs tot kooklessen en van korte cursussen tot complete leerlijnen. Daarnaast biedt UitJezelf zowel het basis- als het voortgezet onderwijs docenten aan voor ziektevervanging of andere moeilijk vervulbare vacatures.

UitJezelf is het netwerk van vakdocenten gericht op talentontwikkeling en maatschappelijke participatie. In al onze korte cursussen is specifiek aandacht voor taalontwikkeling. Daarnaast zijn bij ons netwerk een groot aantal eerste- en tweedegraads docenten aangesloten. Dit zijn docenten uit verschillende kennisgebieden, van Natuur en Scheikunde docent, tot intern begeleider. Met haar educatieve aanpak en projecten zet UitJezelf aan tot zelfstandig denken, voelen en doen, met betere onderwijsresultaten als gevolg.

Waarom kiezen voor UitJezelf?
UitJezelf werkt vanuit de identiteit van uw school en levert daarom graag maatwerk. Bovendien brengt UitJezelf een frisse, creatieve sfeer in uw Brede School programma en helpt u dichter naar de gewenste onderwijsresultaten.

Jezelf Uiten
In de visie van UitJezelf staat de vrijheid om je authentieke zelf te uiten centraal. Een vertrouwde en veilige omgeving is hiervoor een basisconditie. De docenten van UitJezelf zijn zich van deze basisconditie bewust en bewaken de veiligheid in de klas om deze ontwikkeling te kunnen bewerkstelligen. Het vergroten van sociale vaardigheden is dan ook integraal onderdeel van de activiteiten. UitJezelf streeft ernaar kinderen te laten ervaren hoe een groep kan functioneren in harmonie.

Visie
UitJezelf werkt vanuit de visie dat je bijdraagt aan persoonlijk welbevinden door jezelf te uiten; zowel (non-) verbaal als creatief of fysiek. Jezelf kunnen uiten, is bovendien een voorwaarde voor actief burgerschap. De individuele vrijheid om jezelf te uiten is essentieel om te komen tot daadwerkelijke verbondenheid in en met de gemeenschap.

Missie
UitJezelf stimuleert talentontwikkeling en betrokkenheid bij de maatschappij. Het ontwikkelingsniveau van de deelnemers is hierbij het uitgangspunt. UitJezelf levert een aan uw wensen op maat gesneden aanbod. Projecten van UitJezelf sluiten direct aan op de belevingswereld en de dromen en ambities van (individuen uit) de doelgroep. Mede daardoor hebben alle UitJezelf-projecten ook na de projectperiode een duurzaam effect, zowel voor het individu als voor het betrokken netwerk.

Doelen van onze inzet zijn als volgt:

  • Het vergroten van ontwikkelingskansen door het verbreden van de (ervarings)horizon en/ of via talentontwikkeling
  • Het vergroten van de sociale en emotionele competenties van het kind
  • Het enthousiasmeren tot actief burgerschap en ondernemerschap, zoals bij; diverse media- cursussen, Kinderraad en Bizworld
  • Het stimuleren van taalontwikkeling en rekenvaardigheid