Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

De Powerclub

Muziek, theater en dans – Overige diensten 

 Muziek therapie. Muzikale cursus met muziek en gesprek voor kinderen, voor het verwerken van scheiding (of verlies) van ouder(s).
Doel In deze cursus leert het kind dat hij

  • Zijn verhaal kwijt kan en er een stuk herkenning is bij de andere kinderen
  • Instaat is een waardevolle muzikale bijdrage te leveren in samenspel
  • Een positieve bijdrage kan leveren aan iets prettigs. Hierdoor krijgt het kind meer zelfvertrouwen
  • Verdelen en afspraken nakomen wordt binnen de muziek geoefend
  • Spanning kan loslaten. Muziek ontspant
  • De mogelijkheid heeft om gevoelens te uitten
Doelgroep Voorschoolse opvang, Kinderen groep 1 tot en met 4, aantal 4 tot maximaal 8 kinderen
Kerndoel 54 leren muziek te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken
en er mee te communiceren
55 leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren
57: leren deelnemen
58: leren samenwerken
Omschrijving In de cursus leren de kinderen hun ervaringen te delen, verdriet en boosheid te verwerken en mensen tot verandering te realiseren en na te denken hoe je dat praktish mogelijk kunnen maken
Vorm Cursus vorm van zeven wekelijkse sessies waarin gewerkt wordt aan het verwerken van de echtscheiding van ouders van het kind.
Tijd zeven sessies van 30 minuten (voorschools) tot 45 minuten (naschoolse activiteit)
(Online) Methode Groepsgerichte Muziektherapie, maximaal 6 kinderen per cursus
Benodigdheden voor de les Bij deze cursus hoort een logboek, deze is voor het kind om samen met ouders of alleen, in te vullen. Dit helpt het kind om zich met het thema te verbinden. Op deze manier worden ook de ouders betrokken bij het verwerkingsproces van hun kind.
Kostenoverzicht op aanvraag, logboek wordt tijdens de eerste les uitgedeeld en apart in rekening gebracht.
Docenten Jennette Roozeboom

 

Bewaren

Bewaren