Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Matrixmethode, als het leren je zwaar valt

Overige diensten

Wat gebeurt er in je hoofd? (als het leren (nog) niet lukt)

Weet je dat, … jij daar zelf wat aan kan doen ?!

Want als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg

MatriXmethode biedt effectieve ondersteuning bij leer- en concentratieproblemen en het verminderen van hieraan gerelateerde faalangst.

Matrixmethode geeft iedereen de ruimte zelf een strategie te verzinnen !! Iedereen kan dat …

Doel met deze methode leert de persoon (de jongere) nog beter in zijn kracht te komen; een effectieve manier van informatieverwerking.

Zelfmanagement, en het oplossen van faalangst zijn voorbeelden.

De (opgeleide) persoon kan daarna zelf de methode toepassen.

Doelgroep  Kinderen, jongeren en volwassenen (8 tot 88 jaar)
Kerndoel  1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.2. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

6.  De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en  studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen,  waaronder digitale bronnen.

26. De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen,  breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Omschrijving  In enkele sessies of een langere traject-aanpak wordt er geleerd om de aandacht op positieve wijze te verleggen. Door de vragen die gesteld worden, gaat de persoon zelf oplossingen vinden en de strategie veranderen.  Zonder het hele verhaal te doen, kan je veranderen!
Vorm Individuele begeleiding of groepslessen.

een tot vijf sessies (<5) van ongeveer drie kwartier;

na één coaching kan al resultaat ervaren worden.

individueel of in een groepje (ong. 4 personen)

Het onderdeel hoofd opruimen kan ook als klassikale workshop worden aangeboden

Tijd  30 minuten tot anderhalf uur
(Online) Methode  Matrix-methode
Benodigdheden voor de les  inclusief eventuele oefenbladen
Kostenoverzicht  In overleg
Docenten  Karin Snoeijer