Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Management en coördinatie

Coördinatie Brede School

Als u door tijdgebrek of gebrek aan de juiste middelen binnen uw organisatie, kampt onvoldoende capaciteit voor de organisatie van de Brede School, is dit een ideale oplossing. UitJezelf beschikt over deskundig personeel die u een hoop werk en zorg uit handen kunnen nemen.

 

De coördinatie van de Brede School kunt u uitbesteden!

Voor meer informatie, neemt u gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 010-8430 197 of via info@uitjezelf.nu.


Uw bredeschool is bij UitJezelf in vertrouwde handen. UitJezelf kan de coördinatie van uw brede schoolse activiteiten gedeeltelijk, op afstand of op locatie van u overnemen. Wij bieden ervaren Coördinatoren Verlengde Leertijd die de doelstellingen van uw school en het programma Leren Loont! kunnen omzetten in passende lessen op uw school.

U kunt hierbij kiezen voor coördinatie op uw school, in dat geval bieden wij u een professional werkzaam op en als onderdeel van uw team, op uw school. Hij/zij fungeert als vast aanspreekpunt op de school en is een gesprekspartner voor docenten, schooldirectie en ouders.

Een coördinator kan u ondersteunen en ontzorgen op het gebied van:

 • Zorgdragen voor een goede communicatie tussen alle betrokkenen.
 • Bevorderen en intensiveren van de samenwerking tussen de leerkrachten en vakleerkrachten.
 • Het samenstellen van een bredeschool programma op maat.
 • Afstemmen van lesprogramma’s op het niveau van de school.
 • Het koppelen van deskundige onderwijs proffesionals die het beste aansluiten bij de specifieke opdracht en het karakter van de school.
 • Verzorgen van pr- en communicatieactiviteiten ten behoeve van de lessen.
 • Bevorderen van ouderbetrokkenheid op uw school.
 • Verzorgen van eindpresentaties en organisatie van projecten en evenementen op school.
 • Coördineren van het ophalen en brengen van leerlingen.
 • Begeleiding en training van de vakleerkrachten en zorgdragen voor een goede afstemming.
 • Zorgen voor verbinding met het pedagogisch leerklimaat van de school.
 • Zorgdragen voor de backoffice, administratie en verantwoording.

Het spreekt voor zich dat al onze coördinatoren een ruime ervaring hebben in het onderwijs.
De professionals vanuit UitJezelf werken vanuit de door u gestelde kaders, zowel didactisch, als qua identiteit van de school en eigen doelstellingen van de bij u aangeboden verlengde leertijd. Zo bent u ervan verzekerd dat UitJezelf op professionele wijze, uw wensen en pedagogisch beleid voor de verlengde leertijd adequaat concretiseert . Voor meer informatie bel 010 – 84 30 197.

Fondsenwerving en Verantwoording

UitJezelf is bij uitstek uw partner als het gaat om het ontzorgen van uw organisatie. Op uitvoerend, maar ook op managementniveau.

Stichting UitJezelf heeft ervaren specialisten tot haar beschikking die voor u het gehele subsidietraject (van beleidsontwikkeling, aavraag-procedure, implementatie tot aan de verantwoording voor u kunnen uitvoeren.  UitJezelf is uw educatieve partner me kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van educatie en onderwijsvernieuwing en mogelijkheden om deze te financieren. Vandaar dat wij u als opdrachtgever graag de kans geven gebruik te maken van onze expertise op dit vlak.

U kunt hierbij denken aan de aanvraag en verantwoording van subsidies bij de gemeentelijke Dienst Onderwijs van bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam maar ook aan diverse innovatieve subsidieregelingen zoals bijvoorbeeld van het Cultuur Participatie Fonds.

UitJezelf adviseert u graag bij het ontwikkelen van een onderwijskundige visie en het vandaar uit doen van succesvolle aanvragen voor de volgende regelingen;

 • Professionalisering cultuuronderwijs (deadline 1 maart 2016)
 • Impuls, investeren in muziekonderwijs (deadline 1 april 2016)
 • voorlopige aanvraag ‘Leren Loont tbv. stad Rotterdam (deadline 1 april 2016).

UitJezelf komt graag bij u langs om te verkennen wat u voor uw school als gewenste onderwijskundige ontwikkeling ziet, en hoe wij U daar in het beleidsonwikkeling- en subsidietraject kunnen ondersteunen.