Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Kort UitJezelf 30

Als hoofdartikel wordt hierin Naz geïnterviewd die afgelopen jaar via de verkorte PABO opleiding zich ontwikkeld van cultuur-vakdocent naar een cultuur vakdocent die straks volledig gediplomeerd is en dan ook als zelfstandig groepsleerkracht aan de slag kan. Naz is hierin een inspirator en een voorbeeld voor onderen om ook die weg te gaan. Zo koppelt UitJezelf Pabo-studenten en vakdocenten structureel aan scholen, waarbij (vak)docenten als zelfstandige een bijdrage leveren aan het wegwerken van de tekorten in het onderwijs aan gediplomeerde groepsleerkrachten.
Het tweede grote artikel in deze Kort UitJezelf gaat over Kansen om het te maken hier in BospolderTussendijken. De komende maand zet UitJezelf alles op alles om hier in BospolderTussendijken een of meer panden in tijdelijk beheer te krijgen, om zo samen met andere bewonersinitiatieven en startende ideële organisaties in de wijk impact te maken door de wijk socialer en economisch sterker te maken.
Heb jij interesse om hier als vrijwilliger aan bij te dragen en/of heb jij voor jouw wijkinitiatief of startende onderneming nog behoefte aan incidentele ruimte danwel aan een vaste (tijdelijke) eigen ruimte? UitJezelf verwelkomt je graag als Botumaker.