Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Leerkracht(en) voor hoogbegaafden-onderwijs

Voor één van onze partnerscholen zijn wij met spoed op zoek naar een inspirerende leerkracht voor onderwijs aan hoogbegaafden.

Het gaat hierbij om een zogenaamde binnenstadsschool in Rotterdam, met de problematiek en vooral uitdagingen die bij het werken op een school in de
binnenstad horen. Daarbij is er op de school veel aandacht voor de sociaal
emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Het gaat hierbij om een aanstelling van 0.5750-1.000 FTE. Het is een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.

Van de leerkrachten wordt verwacht dat hij/zij:

 • Bereid is deel te nemen aan een intensief scholing- en coaching traject
 • Het pedagogisch talent heeft kinderen te kunnen begeleiden in hun
  totale ontwikkelingsproces
 • De theorie toepast in het pedagogische handelen, waarbij het accent
  ligt op de waardering van de inbreng en het werk van de leerlingen
 • Weet hoe, vanuit pedagogisch perspectief, rekening wordt gehouden met de leer- en persoonlijkheidskenmerken van de hoogbegaafde leerling
 • Didactische interventies aanpast aan de theoretische opvatting over
  leerkenmerken en behoeften van de hoogbegaafde leerling, waarbij de
  leerling wordt ontlokt tot kritisch denken
 • De leerling stimuleert om eigenaar te zijn van het eigen leerproces
 • Openstaat voor verandering en initiatief
 • Zich flexibel opstelt
 • Ervaring met hoogbegaafde leerlingen of werken in een plusklas is een
  pre.

Van de school kun je verwachten

 • bij ouders bekend staat als plezierig, persoonlijk en
  creatief
 • Een intensief scholingstraject
 • Een hardwerkend en ontwikkelingsgericht team
 • Ondersteuning vanuit de Athena Academie
 • werkend vanuit de kernwaarden *Samen **–** Enthousiast *
  *–** Doelgericht **–** Ontwikkeling – Verantwoordelijkheid*

Stuur je motivatie en CV voor 20 april 2017 naar
https://www.uitjezelf.nu/zzpers-uitjezelf-netwerkdocenten/meld-je-aan/
o.v.v. “Leerkracht hoogbegaafden”