Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Onderwijsontwikkelaar& muzisch docent VMBO

Sinds kort is de regeling ‘Cultuureducatie in het  VMBO en praktijkonderwijs’ van kracht. UitJezelf is op zoek naar een zelfstandig ondernemer om samen met drie VMBO scholen een gezamenlijk innovatief inschools muzisch (of breder cultuurgericht) aanbod voor minimaal tweëenhalve schooljaren wil ontwikkelen en vervolgens (grotendeels) zelf ook zal uitvoeren.

Het gaat hierbij om een uitdagende opdracht,

 • Als zelfstandig ondernemer ontwikkel jij zelf samen met de scholen en UitJezelf een innoverende aanpak, die nauw bij de behoefte van de scholen en de ontwikkeling van UitJezelf als culturele organisatie aansluit.
 • Vanaf 4 januari 2018, ben jij )per school 160 tot 320 uur per jaar elf als uitvoerend docent voor de realisatie en implementatie van de in gezamenlijkheid ontwikkelde leerlijn en daarnaast  overall (40 – 80 uur per jaar bij UItJezelf, in ieder geval voor de periode van tweeënhalf schooljaar.

 

Jouw profiel

 • (bijna) afgeronde eerste graads docentenopleiding
 • met een duidelijke eigen visie op creatief- en muzisch onderwijs
 • conceptueel sterk en ziet onderwijsontwikkeling als een uitdaging
 • pro-actief
 • ervaring met lesgeven in het V.O.
 • kan goed interdisciplinair werken
 • Kan zelf coachen en is tegelijk ook coachable

 

Tijdspad tbv aanstelling en plan ontwikkeling

 • De selectie van betrokken project-coördinator vindt komende maand plaats.
 • In september zul je samen met UitJezelf twee gesprekken voeren met vertegenwoordigers van de drie VMBO-scholen
 • Schrijf en presenteer jij het pedagogisch plan van aanpak, aan UitJezelf en de drie partner-scholen.
 • UitJezelf is verzorgt dan in de tweede week van oktober de feitelijke vertaalslag naar ee door het Fonds van Cultuurparticipatie te honoreren projectplan.
 • Feitelijke aanstelling en start uo van het onderwijs op drie VMBO scholen in de week van 4 januari 2018

 

Wordt jij hier nu heel enthousiast van?

Stuur je brief uiterlijk 14 juni a.s. in ter attentie van Hugo Post, hugo@uitjezelf.nu, zodat we jou nog op korte termijn voor een persoonlijke pitch (jouw acquisitiegesprek) kunnen uitnodigen.

Voeg daar je CV aan toe als die niet al in ons bezit is.

De selectiegesprekken vinden tevens op korte termijn plaats