Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Muziek Impuls, laatste subsidieronde start 1 oktober 2017

Schoolbesturen met de ambitie om muziekonderwijs een stevige plaats in het schoolcurriculum te geven kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De subsidieregeling Muziek Impuls kan door scholen in het primair onderwijs worden ingezet voor de realisatie van uitdagend inschools muziek onderwijs gekoppeld aan naschoolse talentontwikkeling via bijvoorbeeld CU@UitJezelf.

Aanvragen vanaf 1 oktober 2017 tot aan 1 februari 2018 worden ingediend door schoolbesturen. De subsidie bedraagt per  maximaal 20.000 euro en per project. Een project mag maximaal drie schooljaren bestrijken. De aanvrager moet minimaal 50% van de projectkosten voor zijn rekening nemen, dit kunnen grotendeels ook gekapitaliseerde uren zijn. Schoolbesturen die subsidie ontvangen brengen we samen in een leernetwerk om kennis te delen en te vermeerderen.

Gezien het enthousiasme voor deze regeling in het onderwijs is het raadzaam de aanvraag direct in oktober of november van dit jaar in te dienen. Meer weten? Neem direct even via onderstaande informatiebutton met UitJezelf contact op.