Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Docenten voorschoolse opvang vanaf 6 mei

Voor een Hindoestaanse basisschool in Delfshaven is UitJezelf op zoek naar drie docenten voor hun voorschoolse cursorische opvang.

Het is een  nieuw concept. Hierbij wordt dagelijks in tweetallen gewerkt en staan twee lokalen en de nodige ondersteunende lesmaterialen ter beschikking. Bij voorkeur wordt er gekozen naar drie docenten met ieder een eigen discipline, bijvoorbeeld, drama, muziek en creatieve vorming om op die manier een gevarieerd voorschools instap-aanbod voor de kinderen te kunnen realiseren. Gedurende de voorschoolse opvang is er vanzelfsprekend ook een reguliere docent in de school aanwezig om te openen, en bij eventuele calamiteiten als vanuit de school verantwoordelijke op te treden.

De opvang vindt plaats van 07.30 tot en met 08.30 uur. het gaat hierbij om een opdracht voor de rest van het schooljaar. Het gaat hierbij om een groep kinderen van 8 tot maximaal 60 kinderen, van groep 1 tot en met groep 8. Het overgrote deel hiervan wordt gebracht met busjes vanuit omliggende wijken. Als gevolg daarvan wordt iedere ochtend gestart met een klein groepje van acht a tien kinderen en komen kinderen in kleine groepjes (van rond de acht) binnen druppelen.

Als deze pilot succesvol verloopt is het de bedoeling dat deze opdracht ook in het nieuwe schooljaar gecontinueerd zal worden.

 

UitJezelf?!

UitJezelf helpt, om leuke en uitdagende opdrachten te vinden. Dit kan gaan om afgeronde cursussen, opdrachten van korte duur of voor een langere periode. UitJezelf is een netwerk-organisatie van enthousiaste en betrokken professionals, die als zelfstandig ondernemer hun diensten (tijdelijk) aan onderwijs-instellingen aanbieden. Zo verenigt UitJezelf docenten met een Pabo, media-, beeldende-, dans-, theater-, AVO-, sport- of andere 1e of 2e graads bevoegdheid. Daarnaast heeft iedereen zijn individuele kwaliteiten, specialiteiten en interesses. UitJezelf ziet dat als uw individuele meerwaarde.

– De mogelijkheid om extra opdrachten te verwerven naast uw huidige werkzaamheden.
– Leuke en afwisselende extra werkervaring opdoen.
– Een steun in de rug voor iedere (nog te starten) ZZP’er.

Hoe werkt de UitJezelf?
– U meldt zich aan bij UitJezelf en geeft uw gegevens op; zoals beschikbaarheid, bevoegdheid en motivatie.
– UitJezelf screent uw aanmelding.
– U wordt, op basis van uw motivatie en C.V., als docent opgenomen in onze database en op onze website.
– UitJezelf benadert het hele jaar door scholen voor nieuwe opdrachten en steeds meer scholen zoeken docenten via UitJezelf.
– Bij een mogelijke match wordt u als docent benaderd of u beschikbaar bent om de gevraagde opdracht aan te nemen.
– UitJezelf verzorgt de contactuele en financiële afwikkeling met de school.
– U declareert uw diensten-vergoeding als ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel) bij UitJezelf.

Voorwaarden UitJezelf
– U heeft (recente) werkervaring in het onderwijs.
–  U bent in het bezit van benodigde diploma’s, danwel in de afrondende fase van uw opleiding (Pabo, activiteitenbegeleiding, kinderopvang, enz.).
– U kunt/ bent bereid om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen.
– U kunt goed zelfstandig werken maar bent ook een teamspeler.
– U bent gemotiveerd en heeft ervaring om te werken met een gemengde groep van kinderen uit de onder, midden en bovenbouw.
– U heeft een professionele instelling.
– U werkt als ZZP’er, gedetacheerd vanuit UitJezelf.
– U draagt graag bij aan de verdere succesvolle ontwikkeling van deze pilot.

 

Kunt U zich in bovenstaand profiel herkennen?
Lijkt het u leuk om af en toe gevarieerde en uitdagende opdrachten als ZZP’er in het onderwijs binnen te halen?

Meld u nu aan en mail uw motivatie en C.V. onder vermelding van vacaturenummer 201902 naar stichting UitJezelf via de aanmeldknop op de site of (docenten@uitjezelf.nu), ter attentie van Hugo Post.

Gelieve te solliciteren voor 9 april aanstaande.