Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Creatieve bouwstenen

Tekenen, schilderen en handvaardigheid zijn activiteiten waarbij je je hersens op een andere manier gebruikt dan bij taal.
Jacqueline Delsing biedt op 19 maart 2016 workshops aan volgens de methode van Betty Edwards: tekenen met de rechterhersenhelft, en van Johannes Itten: De Kleurenleer. Ook bied ik keramiek aan vanwege de tastzin.
Het accent ligt op het bewust waarnemen van de zintuigen waardoor we toegang krijgen tot het meest omstreden zintuig: de intuïtie.

Meer info