Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Calcola

Taal- en rekenvaardigheden

 20x19 =? of 7×13=? Juist: op naar het offline rekenbordspel, waarbij kinderen hun hoofdrekenen aanzienlijk verbeteren. Meteen doen!
Doel
  • Hoofdrekenen verbeteren
  • Spelenderwijs rekenen
Doelgroep Middenbouwgroepen: 4,5 en 6

Bovenbouwgroepen: 7 en 8

Voortgezet onderwijs

Kerndoel 23: De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

24: Het oplossen van rekenwiskundige problemen

25: Strategieën beoordelen bij wiskunde

Omschrijving Een bordspel om het (hoofd)rekening bij leerlingen te trainen, dat is de Calcola-game. Het is te gebruiken in combinatie met of naast de methode die op school gebruikt wordt voor het rekenonderwijs. Ook is de Calcola-game geschikt om thuis te spelen.

Bij het bordspel horen opdrachtkaartjes die zijn verdeeld over de vier hoofdbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en verdelen. Elke groep bevat 144 opdrachtsommen. In de bijgeleverde handleiding staan diverse spelvarianten beschreven. Deze variëren van het spelen van een verkorte variant tot het aanbieden van een bepaalde hoeveelheid opdrachtsommen. Het bordspel “Calcola-game” is geschikt voor twee tot vier individuele spelers of twee tot vier groepen van elk twee spelers.

Vorm Cursus: 10 – 20 lessen
Tijd Lesduur: 50 min – 90 min
(Online) Methode Calcola
Benodigdheden voor de les klaslokaal, digibord
Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten  Richard Niessink, Ramazan Karaoz
Beeldmateriaal