Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Bizworld

 

Plus programma
De jonge ondernemersgeest wordt op speelse wijze geprikkeld door aan de slag te gaan met een eigen bedrijfsconcept. Alle stappen van het opzetten van een onderneming, worden doorlopen. Van kostenanalyse tot presentatie. Op deze manier maken kinderen kennis met ondernemerschap.
Doel Het doel van deze cursus is kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met ondernemerschap.
– de beginselen van ondernemerschap
– bedrijfsplan maken
– begroting maken- presentatie
– effectieve samenwerking in teamverband
– aansluiting op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw
– creatief denken
Doelgroep Onderbouw: groep 3
Middenbouw: groep 4, 5 en 6
Bovenbouw: groep 7 en 8
Kerndoel Dit sluit aan op de volgende kerndoelen van het primair onderwijs, gesteld door SLO:

1: informatie verwerven
2: spreken
3:  informatie beoordelen
8: teksten produceren
26: structuren doorzien
28: schattend rekenen
35: redzaam gedrag
36: staatsinrichting
37: waarden en normen
55: reflecteren

Omschrijving De kinderen worden tijdens de les in groepjes van zeven ingedeeld. Elk groepje ontwikkelt een eigen bedrijfsconcept. Daarbij heeft ieder kind een eigen functie; van algemeen directeur tot financieel directeur en productiemanager tot directeur marketing, wat op speelse wijze een gestructureerde samenwerking in teamverband stimuleert. De kinderen worden stapsgewijs geleid door het proces van het opzetten van een bedrijf. Ze leren hoe de beurs werkt, hoe je vreemd kapitaal verkrijgt en hoe je een product ontwikkelt en uiteindelijk verkoopt. Aan het eind van de cursus presenteren de kinderen hun product. De andere klasgenoten laten, via fictieve aanschaf zien welk product het meest gewild is.
Vorm Introductiecursus: 6 – 20 lessen
Tijd Lesduur 50 min – 75 min
(Online) Methode Jong Ondernemen www.jongondernemen.nl
Benodigdheden voor de les Klaslokaal (zo mogelijk e-centrum), teken- & schrijfbenodigdheden, andere leerlingen om de eindpresentatie voor te houden.
Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten O.a. Erwin Lima, Hugo Post