Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

(Assistent) Docent(en)

Muzische of Beeldende vorming: Opdrachtstelling van 2 tot 33 uur

UitJezelf zoekt voor het huidige schooljaar, met onmiddelijke ingang, docenten voor de uitvoering van de (naschoolse) verlengde leertijd. Het gaat om één tot drie aspirant-docenten ‘Muzische Vorming’ alsmede één tot twee extra (assistent-)docenten ‘Beeldende Vorming’ voor de basisschool ‘Cosmicus’, gevestigd in Charlois, Rotterdam.
Het betreft hierbij diverse opdrachten van twee tot vier uur per week over 22 weken, cq 66 lesdagen. De lessen zijn gepland op de maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 16.00 uur.

Op maandag wordt er les gegeven aan de groepen 5 en 6, op dinsdag groep 7 en op donderdag aan de groep 3 en op vrijdag aan de groepen 4.

De effectieve lestijd bedraagt 70 minuten, er wordt anderhalf uur vergoed.

Momenteel wordt ten behoeve van Muzische vorming een gemeenschappelijke offline leerlijn ontwikkeld, door het gezamenlijke docenten-team.
De nadruk bij de Muzische vorming ligt op zang, ritmiek, algemene muziekkennis en historie.

UitJezelf werkt ten behoeve van Beeldende vorming met de online methodiek “Laat maar zien”.

Functiebeschrijving:
Het betreft een opdracht als (assistent-) docent Muzische (of Beeldende) vaardigheden voor de duur van dit resterende schooljaar, met een proeftijd van vier weken.

Functie differentiatie:
Je geeft klassikaal les, aan klassen van 21 tot maximaal 30 kinderen. Dat betekent dat je naast je muzische of beeldende vaardigheden behoorlijk sterk in je didactische schoenen moet staan.

Iedere docent die voor een functie als zelfstandig docent in aanmerking wil komen, loopt hiervoor als assistent-docent vier weken met een ervaren docent mee, als proefperiode.

Visie UitJezelf:
Lesgeven is geen statische job, maar mensenwerk. Bij UitJezelf geef jezelf en in gezamenlijkheid vorm aan je eigen continue leerproces als docent.
Bij lesgeven draait tenslotte alles om leren.
Van UitJezelf-docenten wordt dan ook een actieve leer- en reflectiehouding verwacht:

UitJezelf hecht groot belang aan transparant werken. Het vooraf opstellen en met elkaar delen van lesplannen en wekelijks (schriftelijk) reflecteren op het eigen didactische handelen, zijn twee belangrijke voorwaarden voor werken bij UitJezelf.
UitJezelf biedt daarbij actieve coaching en supervisie trajecten. Zo organiseert UitJezelf o.a intervisie momenten na afloop van de les.

Visie van de basisschool:
Cosmicus-onderwijs streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat zich richt op de ontwikkeling van hoofd, hart en handen. De leerlingen staan in het midden van een gepassioneerd docententeam, een positieve pedagogische leeromgeving en een professionele organisatie. Er wordt rekening gehouden met zowel verschillen als overeenkomsten tussen leerlingen. Iedere leerling is uniek en dient de mogelijkheid te krijgen zijn/haar talenten optimaal te ontwikkelen.

Daarbij staan de volgende educatieve uitgangspunten centraal;
– Het overdragen van gedegen kennis, vaardigheden en competenties door leerlingen bevorderen;
– Aandacht voor de cognitieve, sociale, emotionele, morele en creatieve ontwikkeling van leerlingen;
– Bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen tot zelfstandige, (zelf)reflecterende en verantwoordelijke wereldburgers.

Functie-eisen:
– ZZP’er, ingeschreven bij KvK
– aangemeld bij UitJezelf
– liefst met 2e graads lesbevoegdheid
– Teamspeler
– Ervaring met het hanteren van verschillende didactische werkvormen
– Bereid om in teamverband bij te dragen aan een gezamenlijke leerlijn
– Ervaring met lesgeven aan basisschool-leerlingen is een pre

Bent u enthousiast geworden?
Als deze opdracht u aanspreekt, dan nodigen wij u uit om zo spoedig mogelijk te reageren. Voor docenten uit ons huidige netwerk volstaat een kort mailtje. Van enthousiaste docenten van buiten ons huidige netwerk (u wordt nadrukkelijk opgeroepen te solliciteren), ziet UitJezelf
uw motivatie en cv onder vermelding van het opdrachtnummer 151606 tegemoet.

Naar aanleiding van uw sollicitatie, wordt u op korte termijn uitgenodigd voor nadere kennismaking. De eerste (aspirant-) docenten kunnen per direct instromen.
U dient uw motivatie-/ opdrachtsollicitatie te zenden aan Hugo Post, mailadres info@uitjezelf.nu.