Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

1e graads docent Nederlands

14 uur per week tot aan einde schooljaar

image

Het betreft een tijdelijke opdracht i.v.m. vervanging wegens zwangerschaps- en ouderschapsverlof, vanaf eind november tot het einde van het schooljaar 2015/2016. Het gaat om Havo 4, VWO 4 en 5. Werkdagen zijn in principe dinsdag, donderdag en vrijdag.

UitJezelf zoekt iemand die beschikt over een 1e graads opleiding en ervaring heeft in de bovenbouw van Havo en VWO.De opdracht staat open voor docenten die deze als ZZP’er willen vervullen, maar een tijdelijk dienstverband is ook mogelijk.

Je wordt gedetacheerd bij een een streekschool die opleidt voor het mavo, (tweetalig) havo, (tweetalig) atheneum en tweetalig gymnasium. De school is gehuisvest in 2 goed geoutilleerde gebouwen in Oud-Beijerland. De scholengemeenschap telt in totaal ca. 1750 leerlingen en ca. 170 personeelsleden.

Tweetalig onderwijs (TTO)
TTO wordt aangeboden op havo -, atheneum -, en gymnasiumniveau. Leerlingen die voor tweetalig onderwijs kiezen, leren het Engels op een hoog niveau beheersen en hebben daar veel profijt van bij de verdere opleidingen. Er worden veel extra activiteiten georganiseerd, zoals presentaties, theaterbezoek, speaking contests en uitwisselingsprogramma’s. Al met al een zeer uitdagend aanbod. Internationalisering vindt plaats in alle afdelingen van de school. Het stimuleert de sociale vaardigheden en geeft het gevoel wereldburger te zijn.

Bèta en techniek
Een leerling op onze school maakt gedurende de hele schoolcarrière kennis met de moderne wereld van bèta en techniek. In de onderbouw bieden we het nieuwe vak o&o aan, dat staat voor onderzoek en ontwerpen. In de bovenbouw wordt daar een logisch vervolg op gegeven door het vak bns (biologie, natuurkunde en scheikunde in samenhang). Onze school verbindt denken en doen en schept optimale voorwaarden voor het ontstaan van samenhang in de beleving van de leerling. Een nieuwe voorziening is een bètalab, een onderwijsruimte waar vrijuit gewerkt kan worden aan een groot onderzoek of ontwerp.

Klassieke cultuur
Door de instelling van tweetalig gymnasium krijgt ook de klassieke cultuur volop aandacht. De klassieke talen Latijn (vanaf klas 1) en Grieks (vanaf klas 2) lopen als rode draad door de opleiding heen. Aan het eind van het derde leerjaar wordt een keuze gemaakt tussen één van de klassieke talen. Deze taal maakt dan deel uit van het examenpakket. Deze opleiding biedt een optimale voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs en de doorstroming naar universiteiten in binnen- en buitenland.

Enthousiast?
Spreekt deze opdracht u aan? Neem dan nu contact op met UitJezelf. Omdat er een extra selectieronde vanuit de school zelf plaats vindt, gelieve uw motivatiebrief te sturen ’t.a.v. de sollicitatiecommissie’.
Ook enthousiaste docenten die niet aan ons netwerk verbonden zijn, worden nadrukkelijk opgeroepen wel te solliciteren.
UitJezelf ziet met belangstelling uit naar uw motivatie en cv, gelieve het opdrachtnummer 151607 te vermelden.

De (brieven)selectie vindt in de eerste week van november plaats, eventuele sollicitatiegesprekken worden hierop ingepland.