Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Maak je eigen song

 

Logline Maak een lied, dat echt iets over jezelf zegt, of maak met elkaar een lied over een bepaald onderwerp
Categorie Zang, theater en dans.
Doel Kinderen leren zich via zang te uiten door middel van het schrijven van een liedtekst en zo mogelijk hierbij ok zelf de melodie te bedenken.
Doelgroep Onderbouw en middenbouw (samen een lied maken) alsmede  bovenbouw en brugklassen V.O. (zelfstandig)
Kerndoel 54: uitdrukken en communiceren
55: reflecteren57: leren deelnemen58: leren samenwerken
Omschrijving
Vorm Cursus wordt gegeven in reeksen van 6 tot 20 lessen.
Tijd Lesduur 50 min – 90 minuten
(Online) Methode
Benodigdheden voor de les  les wordt afgerond met opnamen van gemaakte materiaal
Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten  Silvia Bártolo, Dolf Beijers, en anderen
Beeldmateriaal