Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Rapmusical

Taal en reken onderwijs  / Zang, theater en dans

“Ey Yo, hulp is nodig, maar van  wie? De vervuilers van de wereld willen geen compromis”. Maak je eigen rap-musical!
Doel
  • je eigen beleving in teksten verwoorden
  • Leren raps maken en vertolken
  • dansen en toneelspelen
  • Voorstelling van en Rap-musical verzorgen
Doelgroep Onderbouw: 3

Middenbouw: 4, 5 en 6

Bovenbouw: 7 en 8

Voortgezet onderwijs

Kerndoel 1: informatie verwerven uit gesproken taal en weergeven

2: mondelinge uitdrukkingsvaardigheden

5: teksten schrijven naar inhoud en vorm

9: plezier krijgen in het lezen en schrijven

11: leren taalkundige principes en regels

12: verwerven woordenschat

54 leren beeld, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en er mee te communiceren

55 leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren

56 verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

Omschrijving Rap is een balans tussen spraak, proza, poëzie en zang. Tel daarbij op het musical fenomeen en je hebt een hele goede mix! Een musical anno 2015 en kinderen die er voor gaan.
Vorm Cursus: 12 – 20 lessen
Tijd Lesduur: 50 min – 75 min
(Online) Methode
Benodigdheden voor de les
Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten Lorenzo Jonathas (RMB), Odair Innocencio, Joëlla Ramos,
Beeldmateriaal