Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Spoken word

 

Spoken word is een vorm van woordkunst, waarbij verschillende soorten rijm, alliteraties en spreekwoorden met elkaar worden verweven in een ritmisch gesproken voordracht.
Categorie Taal- en rekenvaardigheid
Doel
  • Introductie in Spoken word
  • vergroting woordenschat
  • ontwikkeling van inzicht in taal
  • opbouw van een verhaal/ mening
  • ritmische ontwikkeling
  • stimuleren van creativiteit
Doelgroep Groep 6 t/m 8
Kerndoel 1: informatie verwerven uit gesproken taal en weergeven

2: mondelinge uitdrukkingsvaardigheden

6: het ordenen van informatie en meningen

7: het vergelijken en beoordelen van informatie en meningen

5: teksten schrijven naar inhoud en vorm

6: het ordenen van informatie en meningen

9: plezier krijgen in het lezen en schrijven

10: strategieën hanteren bij mondeling en schriftelijk taalonderwijs

11: leren taalkundige principes en regels

12: verwerven woordenschat

Omschrijving Zowel rap als spoken word zijn moderne vormen van woordkunst, die voornamelijk geassocieerd worden met de hiphopcultuur. Zij worden vaak gebruikt als medium voor expressie van (persoonlijke) verhalen, opinies en tegengeluiden. In de lessen rap/spoken word, wordt speels kennis gemaakt met woordkunst. De kinderen leren spelen met woorden door in rijm hun verhaal op te schrijven en het aan de rest van de klas voor te dragen in de vorm van rap of spoken word. Ook maken ze kennis met de grote namen uit de rap en spoken word cultuur en leren ze hoe deze kunstvormen zijn ontstaan, met verwijzingen naar poëzie en proza.
Vorm Introductiecursus: 6 – 12 lessen, of halfjaar blok 20 lessen
Tijd Lesduur: 50 min – 90 min
(Online) Methode In overleg / docent afhankelijk
Benodigdheden voor de les klaslokaal
pen en papier voor alle leerlingen
Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten Odair Innocencio, en anderen
Beeldmateriaal