Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Muziek in de Kring

 

Logline Muziek maken, zingen en bewegen op muziek. Met Muziek in de kring maken de leerlingen op een speelse, interactieve manier kennis met muziek in alle vormen.
Categorie Zang, theater en dans
Doel
  • leren kennen van muziek instrumenten
  • stimuleren van muzikale ontwikkeling
  • stimuleren van motorieke ontwikkeling
  • stimuleren van sociale ontwikkeling
Doelgroep Onderbouw: groep 1,2 en 3

Middenbouw; 4,5, & 6

Kerndoel 54: uitdrukken en communiceren

55: reflecteren

57: leren deelnemen

58: leren samenwerken

Omschrijving De kinderen leren muziek op een interactieve manier beleven. We gaan nieuwe geluiden ontdekken, muziekinstrumenten uitproberen, bewegen op grappige muziek, samen zingen en nog veel meer. De muzikale ontwikkeling wordt gestimuleerd, zeker ook door de sociale-, emotionele – en motorieke ontwikkeling van het kind. Bovenal staat het plezier van de kinderen voorop.
Vorm Introductiecursus:
Lessenreeks: 4 -12 lessen
Doorlopende leerlijn: 16 – 38 lessen groep 1 – 6
Tijd Lesduur 50 min – 75 min
(Online) Methode Muziek in de Kring
Benodigdheden voor de les klaslokaal, beschikbare muziekinstrumenten
Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten O.a. Silvia Bártolo, Michulaikah Richardson
Beeldmateriaal