Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Help! Ik word gepest

Muziek, theater en dans – Overige diensten 

Met deze cursus leert het kind spelenderwijs zijn/haar weerbaarheid te vergroten, waardoor zij/hij beter in staat is voor zichzelf op te komen.
Doel In deze cursus leert het kind dat hij;

  • In staat is een waardevolle muzikale bijdrage te leveren in samenspel
  • Een positieve bijdrage kan leveren aan iets prettigs. Hierdoor krijgt het kind meer zelfvertrouwen.
  • In staat is tot het maken van contact. Het sociaal beleven, afstemmen op elkaar, overleggen, verdelen en afspraken nakomen wordt binnen de muziek geoefend.
  • Kan zeggen wat hij wil en wat hij niet wil (hoe anderen met jou omgaan)
  • Spanning kan loslaten. Muziek ontspant
  • Zijn verhaal kwijt kan en er een stuk herkenning is bij de andere kinderen
Doelgroep Voorschoolse opvang en groep 1 – 4
Kerndoel 54 leren muziek te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en er mee te communiceren
55 leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren
57: leren deelnemen
58: leren samenwerken
Omschrijving Bespreekbaar maken van de ervaringen en gevolgen van pestgedrag, het uitten van de bijbehorende emoties, hoe te reageren op gedrag en uitingen van (andere) kinderen dat je zelf als niet prettig (als pesten) ervaart en het vergroten van het zelfvertrouwen zodat de weerbaarheid vergroot wordt.
Vorm In zeven sessies wordt gewerkt aan het weerbaar maken het versterken van het zelfvertrouwen van het kind door middel van muziek en muziekbeleving
Tijd zeven lessen van 30 minuten (voorschools en groep 1 en 2)  tot 45 minuten (groep 3 en 4)
(Online) Methode Groepsgerichte Muziektherapie, maximaal 6 kinderen per cursus
Benodigdheden voor de les Bij deze cursus hoort een logboek, deze is voor het kind om samen met ouders of alleen, in te vullen. Dit helpt het kind om zich met het thema te verbinden. Op deze manier worden ook de ouders betrokken bij het verwerkingsproces van hun kind.
Kostenoverzicht op aanvraag, logboek wordt tijdens de eerste les uitgedeeld en apart in rekening gebracht.
Docenten Jennette Roozeboom

Bewaren