Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Blokfluit, noten en meer

zang, theater, dans

Blokfluit als je eerste instrument leren en tegelijk leren muziek van het schrift te kunnen lezen.
Doel
  • stimuleren van muzikale ontwikkeling
  • ontwikkeling gehoor voor muziek
  • leren bespelen van een blokfluit
  • noten leren lezen
  •  stimuleren van sociale ontwikkeling
  • stimuleren van motorieke ontwikkeling
  • verzorgen van je eerste optreden als muzikant
Doelgroep Middenbouw; groep 3 t/m 5
Kerndoel 54 leren muziek te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en er mee te communiceren

55 leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren

56 verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

57: leren deelnemen

58: leren samenwerken

Omschrijving Ervaren hoe leuk het is om zelf muziek te maken door het leren bespelen van de blokfluit, als  je eerste eigen instrument. Spelenderwijze vertrouwd raken met het lezen en noteren van muziek. De cursus wordt altijd afgesloten met een heus optreden voor familie en andere belangstellenden.
Vorm  Oriëntatiecursus van 6 tot 12 lessen

(verdiepings) blok van 16 – 20 weken

doorlopende leerlijn van twee jaar

Tijd
(Online) Methode Tom Stone Blokfluit (dat is leuk)
Benodigdheden voor de les Klaslokaal, digi board, begeleidingsinstrument voor docent

beschikbare blokfluiten

lesboekjes voor de kinderen

Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten  Dolf Bijers, Mischulaikah Richardson e.a.