Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Studievaardigheden

Logline Hoe leren kinderen eigenlijk? Vergroot je kans met Blits studievaardigheiden en leer tips en trucs om makkelijker te leren.
Categorie Taal- en rekenvaardigheden.
Doel
  • Trucs leren om makkelijker te leren
  • Oefeningen doen om te excelleren
Doelgroep Bovenbouw: 7 en 8
Kerndoel 1: informatie verwerven uit gesproken taal en weergeven

10: strategieën hanteren bij mondeling en schriftelijk taalonderwijs

23: de leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

24: oplossen van rekenwiskundige problemen

25: strategieën beoordelen bij wiskunde
37: gedrag volgens algemeen aanvaarde waarden en normen
55: reflecteren op eigen werk en van anderen

Omschrijving Met het leren van studievaardigheden wordt al begonnen op de basisschool. Op de basisschool wordt begonnen met het leren lezen van teksten, schema’s, tabellen, grafieken en kaarten. Hiernaast leren de leerlingen het gebruik van informatiebronnen zoals het internet, een atlas en een woordenboek.

Studievaardigheden zijn een onderdeel van de in Nederland gebruikte CITO eindtoets basisonderwijs, waarmee getoets wordt wat de leerlingen er nog van weten. Omdat deze CITO-toets belangrijk is voor de toegang tot het voortgezet onderwijs iser ook uitgebreid oefenmateriaal voor deze toets.

Vorm Introductiecursus: 6 – 10 lessen
Tijd Lesduur: 50 min – 75 min
(Online) Methode Blits Studievaardighedeb
Benodigdheden voor de les Klaslokaal, digibord
Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten Marjolein van Aperen en Richard Niesink
Beeldmateriaal