Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Nieuwsrekenen

Taal- en rekenvaardigheden

 Op eigen niveau en actueel rekenen?  Nieuwsrekenen levert de levensechte contextopgaven waarmee uw leerlingen graag rekenen.
Doel
  • Woordenschat vergroten
  • Rekensommen maken
  • Rekensommen oplossen
  • Op de hoogte zijn van het actuele nieuws
  • leesvaardigheid verbeteren
Doelgroep Middenbouw: 4, 5 en 6
Bovenbouw: 7 en 8
Kerndoel 1: informatie verwerven uit gesproken taal en weergeven

6: het ordenen van informatie en meningen

23: De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

24: Oplossen van rekenwiskundige problemen

25: Strategieën beoordelen bij wiskunde

Omschrijving Na nieuwsbegrip kunt u de actualiteit ook inbrengen in uw rekenonderwijs. Nieuwsrekenen levert de levensechte contextopgaven waarmee uw leerlingen graag rekenen.

Nieuwsrekenen is geschikt voor leerlingen die werken op het niveau van groep 4 tot en met 8 van de basisschool en de onderbouw van het VO. Dat kunnen leerlingen in het reguliere onderwijs zijn, maar ook leerlingen in het SBO en SO. Nieuwsrekenen levert elke weektoepassingsopgaven op voldoende verschillende niveaus om alle leerlingen aan hun trekken te laten komen.

Vorm Introductiecursus: 6 – 10 lessen
Tijd Lesduur: 50 min – 90 min
(Online) Methode https://www.nieuwsbegrip.nl/over-nieuwsbegrip/over-nieuwsbegrip/nieuwsrekenen
Benodigdheden voor de les digiboard

lesmateriaal www.nieuwsrekenen.nl

schrijfmaterialen, werkboeken

Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten  Richard Niessink, Marjolijne van Aperen
Beeldmateriaal