Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Nieuwsbegrip

 

Logline Leesbegrip en woordenschat vernieuwen? En ook nog aan begrijpend lezen werken? Dat kan door met nieuwsbegrip te gaan werken!
Categorie Taal- en rekenvaardigheden
Doel
  • Woordenschat vergroten
  • Op de hoogte zijn van het actuele nieuws
  • leesvaardigheid verbeteren
Doelgroep Middenbouw: 4, 5 en 6

Bovenbouw: 7 en 8

Kerndoel 1: informatie verwerven uit gesproken taal en weergeven

6: het ordenen van informatie en meningen

7: het vergelijken en beoordelen van informatie en meningen.

9: plezier krijgen in het lezen en schrijven

10: strategieën hanteren bij mondeling en schriftelijk taalonderwijs
37: gedrag volgens algemeen aanvaarde waarden en normen
55: reflecteren op eigen werk en van anderen

Omschrijving Leerlingen die begrijpend lezen en rekenen maar saai en weinig uitdagend vinden: het maakt de lessen er niet leuker op. Daarom is er Nieuwsbegrip, met interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit. Leerlingen maken oefeningen op papier en op de computer, in een speciale leerlingomgeving. Voor leraren zijn er handige digibordtools en een online lerarendeel.
Vorm Introductiecursus: 6 – 10 lessen
Tijd Lesduur: 50 min – 90 min
(Online) Methode http://www.nieuwsbegrip.nl/
Benodigdheden voor de les
  • digiboard
  • werkboekjes bij methode
Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten Richard Niessink, Marjoleine van Aperen
Beeldmateriaal