Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Haiku’s maken

Taal- en rekenvaardigheden

Ontdek de kracht – van de Haiku als poëzie – jouw verbeelding spreekt!
Doel
  • Leren over de Japanse dichtkunst
  • Leren rekening te houden met lettergrepen bij het schrijven van het gedicht
  • Reflecteren op elkaars boekje
Doelgroep Middenbouw: 4,5, 6
Bovenbouw: 7 en 8
Kerndoel 1: informatie verwerven uit gesproken taal en weergeven

9: plezier krijgen in het lezen en schrijven

10: Strategieën hanteren bij mondeling en schriftelijk taalonderwijs
37: gedrag volgens algemeen aanvaarde waarden en normen

55: reflecteren op eigen werk en van anderen

Omschrijving Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt.

Aan de hand van bestaande haiku’s ,  gaan de kinderen theamatisch aan de slag met hun eigen verbeelding en maken hier hun eigen haiku’s,  een treffende illustratie  en uiteindelijk hun eigen poëzie-bundel van.

Eén van de beroemdste haiku, feitelijk een hokku, is van Matsuo Basho en luidt:

Furu ike ya  – kawaza tobikomu – mizu no oto
Oftewel: Ach oude vijver – een kikker springt erin – geluid van water

Vorm Introductiecursus: 6 – 12 lessen, of halfjaar blok 20 lessen
Tijd Lesduur: 50 min – 90 min
(Online) Methode
Benodigdheden voor de les papier en schrijfgerei
Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten Miranda van Denzel, Rieneke de Vries, Hugo Post
Beeldmateriaal