Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Schaken plus

Plus Programma

Bij ‘Schaken plus’ worden de kinderen klaargestoomd om zelf, bijvoorbeeld als schoolteam, mee te doen aan schaaktoernooien.
Doel Het bevorderen van:
– inzicht
– geduld – concentratie
– geheugen
– creativiteit
– Intuïtie
– analysevermogen
Doelgroep Middenbouw:5 en 6

Bovenbouw: 7 en 8

Kerndoel 10: Strategieën hanteren bij mondeling en schriftelijk taalonderwijs
25: Strategieën beoordelen bij wiskunde
26: Structuren en samenhang bij rekenen
55: reflecteren op eigen werk en van anderen
Omschrijving Schaken is zowel een sprookje, een fantasiespel als een vechtsport.Tijdens schaaklessen krijgen de kinderen inzicht in alle ins en outs van het schaakspel.

In de schaaklessen voor gevorderden leren de kinderen (beter) schaken met opgaven uit het werkboek, aan de hand van de ‘stappenmethode’. De kinderen leren wat je met alle stukken kan doen, hoe je iemand ‘schaak’ of ‘schaakmat’ kunt zetten en wat voor strategieën er allemaal ingezet kunnen worden bij het schaken. Op deze manier wordt ook het wiskundig en concentratievermogen getraind.

Vorm cursus 10 – 20 lessen, danwel doorlopende leerlijn

ook als onderdeel van Cultuurschool UitJezelf

Tijd Lesduur 50 min – 75 min
(Online) Methode Stappenmethode: www.stappenmethode.nl

Deze methode bestaat uit zeven fasen:
1: Terugblik
2: Oriëntatie
3: Uitleg
4: Begeleide oefening
5: Zelfstandige verwerking
6: Toets en Transfer
7: Terug- en vooruitblik

Benodigdheden voor de les
  • Schaak-materialen
  • digibord, presentatie schaakbord
  • werkboeken Stappen methode
Kostenoverzicht
  • materiaalkosten per kind €. 7,50
Docenten Hugo Post, John van der Laar
Beeldmateriaal