Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Bizworld

Plus Programma

Prikkel de jonge ondernemersgeest. Zij gaan zelf aan de slag met hun eigen  onderneming, van productontwkkeling en productie tot marketing.
Doel Het doel van deze cursus is kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met ondernemerschap.
– de beginselen van ondernemerschap
– bedrijfsplan maken
– begroting maken– presentatie
– effectieve samenwerking in teamverband
– aansluiting op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw
– creatief denken
Doelgroep Onderbouw: 3
Middenbouw: 4, 5 en 6
Bovenbouw: 7 en 8
Kerndoel 1: informatie verwerven uit gesproken taal en weergeven

2: mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
3: informatie beoordelen en reageren met argumenten

8: schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
26: structuren en samenhang bij rekenen
28: schattend rekenen
35: redzaam gedrag in sociaal opzicht
36: staatsinrichting
37: gedrag volgens algemeen aanvaarde waarden en normen
55: reflecteren op eigen werk en anderen

Omschrijving De kinderen worden tijdens de les in groepjes van zeven ingedeeld. Elk groepje ontwikkelt een eigen bedrijfsconcept. Daarbij heeft ieder kind een eigen functie; van algemeen tot financieel directeur en productiemanager tot directeur marketing, wat op speelse wijze een gestructureerde samenwerking in teamverband stimuleert. De kinderen worden stapsgewijs geleid door het proces van het opzetten van een bedrijf. Ze leren hoe de beurs werkt, hoe je vreemd kapitaal verkrijgt en hoe je een product ontwikkelt en uiteindelijk verkoopt. Aan het eind van de cursus presenteren de kinderen hun product.
Vorm 4 binnenschoolse dagdelen of

12 – 20 buitenschoolse lessen

Tijd Lesduur: 50 min – 75 min
(Online) Methode Jong Ondernemen www.jongondernemen.nl
Benodigdheden voor de les Klaslokaal (zo mogelijk e-centrum), teken- & schrijfbenodigdheden, andere leerlingen om de eindpresentatie voor te houden.
Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten Ramazan Karaoz,  Erwin Lima, e.a.
Beeldmateriaal