Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Filosofie

De moeder der wetenschappen leert kinderen om met een hele andere blik naar de wereld te kijken.
Doel Met een andere blik nadenken over de wereld om je heen

Leren om onderbouwde argumenten te geven, over het wezen der dingen na te denken

Leren om kritiek te geven op wat iemand zegt in plaats van op de persoon zelf

Het toepassen van strategieën om te redeneren

Kennis verwerven van een specifiek doelgebied

Doelgroep Groep 6, 7, 8
Kerndoel Kerndoel 35: De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht.

Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde normen en waarden.

Omschrijving Zijn we allemaal gelijk? Wat is een goede reden om te liegen? Is jouw mening altijd waar? Deze en vele andere vragen komen we allemaal wel eens tegen. Bij filosofie is het niet de bedoeling dat je hierop de goede of gewenste antwoorden geeft, maar dat je nadenkt over de wereld om je heen. Dat doe je samen met anderen om zo tot een beter begrip te komen van de dagelijkse en minder dagelijkse dingen waarmee we in het leven te maken krijgen.
Vorm Discussiegroepjes van maximaal 15 kinderen, of klassikaal doorlopende leerlijn
Tijd 40 – 90 minuten
(Online) Methode http://filosoferenmetkinderen.blogspot.nl/2011/04/filosofische-vragen.html
Benodigdheden voor de les Het boek Filosoferen doe je zo van Rob Bartels en Marja van Rossum

 

Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten  Linda van Heeren
Beeldmateriaal  Voorbeeldvraag: http://www.schooltv.nl/video/wanneer-is-iets-echt-of-onecht-de-echte-wereld-en-de-virtuele-wereld/#q=filosofie