Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Presentatie maken (Powerpoint)

 Media onderwijs

Hoe maak je een mooie powerpoint? Leer te presenteren met een computer. Jouw  werkstukken en klassepresentaties zien er voortaan stukken beter uit.
Doel
  • Omgaan met de computer
  • Leren hoe powerpoint werkt
  • Leren welke ins en outs er bij powerpoints komen kijken
  • Powerpoint in elkaar zetten
  • Presenteren
Doelgroep Middenbouwgroepen:5,6

Bovenbouwgroepen: 7,8

Brugklassen Voortgezet Onderwijs

Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren

Omschrijving
Vorm  6 tot 12 lessen
Tijd Lesduur: 50 min – 90 min
(Online) Methode  –
Benodigdheden voor de les  computerlokaal
Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten  Richard Niessink, Viviane Strik
Beeldmateriaal