Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Ontwerp je eigen game of App

Logline Eigen verhaal en personages verzinnen en omzetten in een kleine  een interactieve game.
Categorie Media onderwijs
Doel
  • Een verhaal en personages verzinnen
  • Weten waar een game aan moet voldoen
  • Een game ontwerpen
Doelgroep Bovenbouwgroepen:7,8

Voortgezet onderwijs

Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren

Omschrijving  Kinderen leren in tie tot twintig lessen, de basis van programmeren en hoe ze daar een eigen game en of app mee kunnen ontwikkelen
Vorm
Tijd Lesduur: 50 min – 90 min
(Online) Methode
Benodigdheden voor de les  computer-lokaal
Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten  Viviane Strik
Beeldmateriaal