Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

De vensterbank als Moestuin

Gezondheid en Voeding

In een bloembak van 1 meter heb jij drie maanden lang je eigen moestuin en leer je veel over voeding en de natuur.
Doel
  • Kinderen leren over het zaaien en oogsten van planten
  • Kinderen leren over de voeding
  • Kinderen leren omgaan met hun verantwoordelijkheidsgevoel
Doelgroep Onderbouwgroep: 3

Middenbouwgroepen: 4 & 5

Kerndoel 1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

40 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren

Omschrijving Kinderen gaan hun eigen moestuin maken, of een deel hiervan. Het is de bedoeling dat kinderen leren hoe ze deze moestuin moeten verzorgen. Dit is voor de kinderen een hele verantwoordelijkheid want na een maand wordt zichtbaar wie de moestuin goed heeft verzorgd en wie dit minder goed hebben gedaan. Natuurlijk gaat dit wel onder begeleiding.
Vorm
Tijd Lesduur 50 min – 5 kwartier
(Online) Methode
Benodigdheden voor de les  (vensterbank-)ruimte om voor ieder kind een bloembna van 1 meter neer te zetten.
Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten  Lorene Bourgignon
Beeldmateriaal