Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Schrijfdans

Taal- & rekenvaardigheden, Zang & dans, Beeldende vorming , Sport & bewegen

De leerlingen (uit de onderbouw)  luisteren naar verhalen, zingen liedjes, bewegen en dansen op muziek, maken kunstwerken  en schrijbelen op allerlei schrijbeloppervlakken. ‘Schrijbelen’ is een schrijfdanswoord dat ‘krassen, kronkelen, kringelen, ervaren en experimenteren op een schrijfoppervlak betekent.. Hierbij leren kinderen schrijven vanuit hun eigen gevoel en hun eigen, natuurlijke beweging.
Doel Het doel van de cursus zijn de volgende ontwikkelingen:
– van grof- naar fijn motorisch
– van werken met senso-motorisch materiaal naar werken met pen en papier
– van bewegingen naar vormen
– van werken met twee handen naar werken met de voorkeurshand
Doelgroep Onderbouw: groep 1,  2, 3 & 4
Kerndoel 9: plezier in lezen en schrijven

54 leren beeld, muziek en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en er mee te communiceren

57: leren deelnemen
58: leren samenwerken

Omschrijving Schrijfdans is een unieke schrijf-en bewegingsmethode waarmee kinderen leren schrijven vanuit hun eigen emoties en natuurlijke bewegingen. De peuters en kleuters worden begeleid om van ‘schrijbelen’, via schrijftekenen de stap naar schrijven te zetten. Bijzonder is dat er gestart wordt met liedjes en dansbewegingen, die automatisch doorvloeien naar tekenen en schrijven, om zo de fijne motoriek te trainen.
Voordat de kinderen bijvoorbeeld de letter ‘o’ gaan schrijven, laten we ze eerst de letter ‘o’ goed voelen, horen en ervaren. De bewegingen worden eerst geoefend in het groot en in de lucht. Daarna gaan we schrijbelen en schrijftekenen, waarbij dezelfde bewegingen die eerst in de lucht werden geoefend, hun spoor kunnen achterlaten op bord, papier, of een ander schrijfoppervlak.
Vorm Introductiecursus
Aantal lessen 6 – 12
Doorlopende leerlijn in de vorm van een (half) jaar programmering
Als binnen- of nschoolse activiteit
Tijd Lesduur 50 min – 75 min
(Online) Methode Schrijfdans (www.schrijfdans.nl)
Benodigdheden voor de les klaslokaal om te kunnen bewegen en om ook te kunnen schrijven

Teken en schildermaterialen, computer en cd-recorder

Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten O.a.  Annelies Goedhart, Linda van Heeren, Miranda van Denzel & Miranda Vos