Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Proef-lab

Een raket laten opstijgen met azijn en bakpoeder of energie opwekken met jouw eigen ontworpen object. Tijdens Proef-lab duik je in… Met afvalmateriaal een spannend object creëren wat kan opstijgen of licht geeft aan de hand van natuurkundige foefjes.
Doel
  • De leerlingen maken kennis met natuurkunde;
  • Het stimuleren van creativiteit;
  • Het toepassen en combineren van Beeldende Vorming en Natuurkunde;
  • Werken met verschillende materialen;
Doelgroep Middenbouw: groep: 5 en 6
Bovenbouw: groep 7 en 8
Kerndoel 42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme
en temperatuur
44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te
leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik
54: uitdrukken en communiceren
55: reflecteren
56: cultureel erfgoed
Omschrijving De leerlingen zijn gedurende deze lessenreeks bezig met Beeldende Vorming in combinatie met schei- en  natuurkunde. De eerste lessen zullen de leerlingen proefondervindelijk diverse natuurkundige proefjes gaan uitvoeren. Daarbij is het doel om hen te leren hoe je een object kan laten bewegen en hoe je bijvoorbeeld stroom opwekt. Aan de hand van deze proeven creëren de leerlingen een object van afvalmateriaal. Dit object kan van alles zijn, denk bijvoorbeeld aan een vliegtuig, raket, boot of een waterrat.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat het ontworpen object kan bewegen of bijvoorbeeld licht kan geven, zoals de leerlingen dat tijdens het experimenteren met proefjes hebben geleerd.

Vorm Introductiecursus: 6 – 8 lessen
Tijd Lesduur 50 – 90 min
(Online) Methode Ondersteunende methode: Doebladen Science Center Nemo (pdf beschikbaar);
Ondersteunende methode: laatmaarleren.nl (voor Beeldende gedeelte)
Benodigdheden voor de les Klaslokaal, afvalmaterialen zoals plastic, papier, hout etc., spullen voor de proefjes (verschilt per proefje), veiligheidsbrillen, stofjassen, verf, kwasten, lijm, scharen, gekleurd papier etc.
Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten o.a. Ronald Camphuisen
Beeldmateriaal