Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Judo

2judo

Logline Judo is een van oorsprong Japanse zelfverdedigingskunst, waarbij je op een speelse manier zelfverzekerder wordt en fysiek meer vertrouwd met jezelf raakt.
Categorie Sport en bewegen
Doel Het bevorderen van:
– grove motoriek
– vertrouwd zijn met je eigen fysiek
– vertrouwd zijn met andermans fysieke nabijheid
– lichamelijke gezondheid
– samenwerken
– concentratie
– sociaal en emotioneel competente omgang met weerstandJudo draagt bij tot je motorische ontwikkeling bij tot je vertrouwdheid met je eigen en andermans fysieke nabijheid, en draagt bij tot een gezond fysiek gestel.Judo leert sociaal en emotioneel competent met weerstand om te gaan.
Doelgroep groep 1 – 8
Kerndoel Dit sluit aan op de volgende kerndoelen van het primair onderwijs, gesteld door SLO:

34: gezondheid
35: redzaam gedrag
37: waarden en normen
54: uitdrukken en communiceren
57: leren deelnemen
58: leren samenwerken

Omschrijving Judo is een van oorsprong Japanse zelfverdedigingskunst, die rond 1882 werd ontworpen door Jigoro Kano. Het woord betekent ‘zachte weg’. Het woordje do (weg) is verwant aan Tao en heeft naast de betekenis ‘manier’ ook de connotatie ‘levenspad’. Judo is een sport die wereldwijd beoefend wordt en tevens een Olympische sport is. Graag willen wij de leerlingen kennis laten maken met deze sport, gezien haar bijdrage aan de fysieke, emotionele en sociale gezondheid.

Bij de introductiecursus zullen een aantal technieken worden aangeleerd. Ook het groeten, wat een essentiële rol speelt in judo, zal in de cursus niet ontbreken.

Bij een doorlopende leerlijn kunnen kinderen na hun eerste gele stip examen doen tot aan het behalen van de zwarte band.

Vorm Introductiecursus 6 – 18 lessen

Doorlopende leerlijn in de vorm van een (half)jaarprogrammering.

Tijd Lesduur 50 min – 5 kwartier
(Online) Methode
Benodigdheden voor de les Gymzaal,

Bij doorlopende leerlijn; judopakken.

Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten Diversen