Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Beeldende vorming

 

Logline Hoe maak je een poppetje van ijzerdraad en papier maché? Hoe teken je precies een portret en wat kun je allemaal doen met vilt? In de cursus beeldende vorming maken kinderen kennis met verschillende materialen en technieken.
Categorie Creatieve lessen
Doel Ontwikkeling van:
– fijne motoriek
– creativiteit
– materiaalkennis
– beeldende vorming technieken
– betekenisgeving
Doelgroep Onderbouw: groep 1, 2 en 3
Middenbouw: groep 4, 5 en 6
Bovenbouw: groep 7 en 8
Kerndoel 54: uitdrukken en communiceren
55: reflecteren
56: cultureel erfgoed
Omschrijving In de lessen beeldende vorming leren kinderen hun creativiteit uit te drukken in beeldend werk. Ze leren verschillende materialen en technieken kennen. Daarbij leren ze hoe je via beeld en materiaal een boodschap kunt overbrengen. Er komt van alles aan bod: tekenen, collage’s maken, werken met klei, ecoline, vilt, etc. De lessen worden gegeven aan de hand van thema’s, waarin regelmatig een stukje kennis over kunst aan bod komt. De docenten maken gebruik van de digitale doorlopende leerlijn ‘Laat maar zien’.
Vorm Introductiecursussen: 3 tot 6 lessen
Lessenreeks: op maat
doorlopende leerlijn in de vorm van een (half) jaarprogrammering
Tijd Lesduur 40 min – 5 kwartier
(Online) Methode ‘Laat maar zien’ : www.laatmaarleren.nl
Benodigdheden voor de les Handvaardigheid lokaal, evt. beschikbare materialen
Kostenoverzicht Op aanvraag
Docenten Richard Niessink, Eddy Seesing, Aletta Oterdoom, Lucie Havel, Jacqueline Delsing