Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

EHBO voor kinderen

 

Gezondheid en Voeding
Aan de hand van je eigen lesboek en video’s leren leerlingen de theorie van Eerste Hulp Bij Ongelukken. De kinderen maken zich deze vaardigheden eigen,  door met elkaar te oefenen. De cursus wordt afgesloten met een heus, bij een extern examinator af te leggen examen, waarmee zij hun Jeugd EHBO-diploma kunnen behalen.
Doel Gedurende deze cursus zullen de leerlingen vaardigheden op doen met betrekking tot de volgende onderdelen:
– Huidwonden- Bloedingen- Brandwonden- Letsels aan botten, spieren en gewrichten- Verslikking- Hoofdletsel- Bewusteloosheid- Vergiftiging??
Samenwerking is daarbij ook een belangrijk aspect waar gedurende deze cursus aan wordt gewerkt.
Doelgroep Middenbouw: groep  5 en 6 (??)
Bovenbouw: groep 7 en 8
Kerndoel 34: Gezondheid
35: Redzaam gedrag
37: Waarden en normen
54: Uitdrukken en communiceren
55: Reflecteren
57: Leren deelnemen
58: Leren samenwerken
Omschrijving De lessen bestaan uit zowel theorie alsook praktijk.Kinderen verinnerlijken de stof aan de hand van een instructie DVD die zij mee naar huis krijgen. Zowel hun theoretische kennis als praktijkvaardigheden worden vervolgens getoetst met een EHBO-examen. Deze wordt verzorgd door het Groene Kruis, in samenwerking met een Lotus vrijwilliger. Wanneer de kinderen het examen hebben gehaald krijgen zij hun diploma Jeugd EHBO uitgereikt.
Vorm Introductiecursus;  14 lessen
Opfriscursussen; (in overleg) 4 – 6 lessen
Tijd 105 minuten per les
(Online) Methode Jeugd EHBO van ‘Het Groene Kruis’
Benodigdheden voor de les Gymzaal

Lesboeken met bijbehorende DVD

extra; exminator Groene Kruis en Lotu-medewerker tbv examen

Kostenoverzicht Op aanvraag
UitJezelf docenten Ronald Camphuisen