Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

UitJezelf ontzorgt het onderwijs

 

‘Cultuur en onderwijs weten te verbinden is mijn uitdaging’

Aletta kijkt

UitJezelf gaat verder dan alleen de uitvoering van uitdagend cultuuronderwijs binnen uw school. UitJezelf is als partner beschikbaar bij zowel de ontwikkeling, subsidieaanvraag, implementatie en/of de uitvoering(s-coördinatie). Bijvoorbeeld door het leveren van een externe coördinator van uw (naschoolse) bredeschool. Zo kunt u zich richten op andere kerntaken binnen uw school.

Eén van deze professionals is Aletta Oterdoom. “Bij zowel beleidsmatig als uitvoerend leggen van de verbinding tussen kunst, cultuur en onderwijs, ligt mijn uitdaging en mijn kracht.”(…) “Ik ken het onderwijs van binnen uit. Ik heb een universitaire achtergrond (cultuurwetenschappen) en heb les gegeven van de kleuterschool tot aan de Hogeschool. Door mijn kennis van het culturele – en (ook beleidsmatig) van het onderwijsveld, ben ik bij uitstek een geschikte sparringspartner voor besturen en directeuren van scholen.”

Meerwaarde van Cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs geeft een enorme meerwaarde. Het leert anders te kijken en creativiteit en flexibiliteit worden bevorderd. Aletta; “Voor de Sinterklaas was ik met Beeldende Vorming huisjes met daarin vensters van vliegerpapier aan het maken. Roept Seleylina ineens uit: “ Oh nu snap ik het juf, ik moet het kader overhouden en juist niet daarin knippen.” Beeldende vorming helpt kinderen om zelf ontdekkingen en inzicht op te doen. Dat doet mij een enorm plezier, als ik kinderen zo zie groeien.”  

aletta

Implementeren Cultuuronderwijs op school

“Vorig jaar coördineerde ik voor Children’s Zone Charlois de bredeschool op de woensdagmiddag bij SBO de Sonnevanck, KBS Eloutschool en OBS de Globe. De opdracht was; realiseer een uitdagend aanbod op het gebied van cultuureducatie zonder beschikbare aanvullende uren-inzet vanuit de scholen. Ik heb hun projectplan geschreven, de noodzakelijke subsidieaanvraag voorbereid en het met een team van vier vakdocenten uitgevoerd. Sinds 2010 werk ik als zelfstandige, daarom heb ik me ook bij UitJezelf aangesloten. Daarvoor verzorgde ik als projectcoördinator bij de SKVR en IKEI (Ieder kind een instrument) ook dergelijke trajecten. Ik blijf ook lesgeven. De wisselwerking, zowel beleidsmatig als het contact met de leerlingen, ervaar ik als een enorme meerwaarde.”

Bent u geïnteresseerd geraakt in een dergelijke samenwerking met UitJezelf? Ik kom graag ter oriëntatie bij u langs. Hugo Post.