Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Starrenbucks

Bewoners(ondernemingen) uit Spangen verenigen zich samen met andere partners om een plek voor ontmoeting, leren, ondernemen en arbeidservaring, om zo jaarlijks nieuwe succesvolle ondernemers te lanceren.

De Starrenburg is een voormalig schoolgebouw, bestaande uit twintig lokalen, verdeeld over twee aparte gebouwen. UitJezelf wil dit herbestemmen tot een wijkontmoetingsplek, start-up hub annex ondernemers- en werkplaats ‘Starrenbucks’; voor koffie, ondernemen en participatie. Wij doen dit samen met een groep van (in en om de wijk) actieve en/of ondernemende bewoners. In deze Spangense binnenplaats krijgt deze vooormalige school een nieuwe (permanente) wijkfunctie. Doel van deze subsidieaanvraag is om deze ondernemershub en centrum van de wijk in te kunnen zetten om Spangenaren (en andere Rotterdammers) met een taalachterstand, als gevolg waarvan ze niet aan het werk kunnen komen, in een traject gericht op ondernemerschap en werkervaring, ondersteund door NT2-taalonderwijs, worden klaar gestoomd en begeleid om hun eigen onderneming met succes te lanceren.

Waarom goed voor Rotterdam?

In Spangen zijn relatief veel inwoners structureel werkeloos, als gevolg van taalachterstand. Tegelijk is ook een broedplaats van creativiteit en opkomend ondernemerschap. Uniek aan Starrenbucks is dat dat dit samenbrengt in een gemeenschaps en ondernemershub, waar o.a.Huiskamer Spangen, Dreamteam, Natuurlijk Delfshaven, Media Atelier Delfshaven en bedrijven als Logopediecentrum R’dam, Mediation R’dam, samenwerkingsverbanden als De Nablijfklas, VozdiRua network en UitJezelf deel van uitmaken.

Waarom vernieuwend?

Samen met ouders uit de wijk, die minder (maar ook meer) geletterd zijn, die deels tot vorig jaar zelf als betrokken ouders van dezelfde ouderkamer gebruik maakten, wordt de voormalige ouderkamer in de Starrenburg omgetoverd tot ‘Starrenbucks’: Hier wordt (toe)gewerkt naar werk door nieuwe generatie (laaggeletterde) ondernemers, samen en geïnspireerd door wijkondernemingen als het Logopediecentrum,de Nablijfklas, MAD met wijkpartners; als Kentalis, Amalia, Duo2002 en WMO Radar.

Wil jij hier wellicht ook bij betrokken zijn?

Wil jij ook voor de eerst volgende meeting van geïnteresseerde en betrokken ZZP’ers en op Spangen georiënteerde en instellingen worden uitgenodigd? Vul dan nu de enquête in: https://docs.google.com/forms/d/15sukiviWJTyAz8kZ3aLXMkG7F5SVpccTZpdrzvL1OkU/