Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Pelgrimjaar 2020

In 2020 staat Rotterdam in het teken van 400 jaar; Komen en Gaan. In 1620 vertrokken de Pelgrimvaders, vanuit Delfshaven naar de ‘Nieuwe Wereld’, later de VS. Door de eeuwen heen kwamen mensen naar Rotterdam toe om hier of elders een betere toekomst te (willen) vinden. UitJezelf zal samen met Stichting Verborgen Stad een ondersteunend lesaanbod realiseren om basis- scholen en brugklassen bij dit stedelijke evenement te betrekken en bovenal om Rotterdams breed kinderen en jongeren aan te zetten om bewust na te denken over migratie, burgerschap, de eigen roots en toekomstdromen.

 

Stichting Pilgrim Harbour haalt de replica ‘De Halve Maen’ naar Delfshaven. Klassen vanuit het P.O. en het V.O. kunnen hiervoor in de periode april tot en met juni met de hele klas (school) rondleidingen voor reserveren.

 

In het verlengde hiervan zal UitJezelf scholen in 2020 verdiepende in of naschoolse cursussen aanbieden, variërend van; ‘digitale animaties maken’ tot ‘poëzie op zelf geschept papier schrijven’. U kunt aanvullend op, de door ons te ontwikkelen gratis digitale lesbrieven, inkopen, om zo verdiepend aan het thema ‘Komen en gaan’ aandacht te besteden.

 

Onderwijspartner(s) gezocht voor ontwikkeling leerlijn

UitJezelf werkt hierbij onder andere samen met Stichting
Verborgen Stad.Dankzij hun digi- tale app ‘Transit Delfshaven’ kun je straks door Delfshaven dwalen en tegelijk dezelfde plekken in de 17e eeuw bezoeken. Er worden je dan verhalen van toen en van nu (hedendaags erfgoed) verteld. UitJezelf zal hiertoe een ondersteunende leerlijn met lesbrieven realiseren. Het centrale thema is ‘Komen en gaan in Rotterdam’. Dit lesaanbod is bedoeld voor identiteitsonderwijs en erfgoed-educatie, zowel in 2020 als in de navolgende jaren.

 

UitJezelf zoekt daarvoor nog met spoed een of meerdere basis- uit Delfhaven – die als partners – dit project samen met ons willen ontwikkelen.

 

Gratis cursussen animatie Delfshavense P.O.-scholen

De Rotterdamse kunstenaar Alejandra Huerta rolt in 2020 het project M’bark in Delfshaven uit. Als onderdeel hiervan mag UitJezelf MAD zes basisscholen in Delfshaven kosteloos een zes uur durende workshop ‘animatie maken’ aanbieden. De resultaten hiervan zullen in de week van 27 juli (de feitelijke afvaart van de Pelgrimsvaders 400 jaar terug) op zeilen van historische schepen in Delfshaven worden geprojecteerd.