Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Geef uw cultuuronderwijs een impuls..

met landelijke subsidies voor primair en speciaal onderwijs

Het landelijk ‘Fonds voor cultuurparticipatie’ zet zich sinds 2013 in om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren. Zij stimuleert daartoe samenwerking tussen scholen en culturele instellingen. Twee subsidieregelingen van dit fonds zijn voor u als school zeer interessant.

Kort 14

Cultuureducatie met kwaliteit

Er is de regeling ‘cultuureducatie met kwaliteit’, om cultuureducatie in uw curriculum duurzaam te implementeren (integrale aanpak), denk aan beeldende expressie, dans, theater of muziek. Aanvragen kunnen alleen ingediend worden door samenwerkende scholen. Door zowel de culturele omgeving van de school bij het onderwijs te betrekken (van Urban Family tot de Kunsthal) en door eigen docenten bij te scholen en externe vakdocenten in te huren, kunt u uw leerlingen extra cultuureducatie bieden. Het leerplan kunstzinnige oriëntatie van stichting SLO is hierbij leidend. Een via UitJezelf in te huren professional kan in gezamenlijk overleg een kansrijk plan van aanpak (op hoofdlijnen) opstellen en de hiervoor noodzakelijke subsidieaanvraag begeleiden.  

Impuls muziekonderwijs

De regeling ‘Impuls muziekonderwijs’ is bedoeld voor duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs op basisscholen. Zingen, het bespelen van (percussie-)instrumenten, luisteren naar/ bewegen op muziek, het kan allemaal. Er is er niet één manier om hiermee aan de slag te gaan; van schoolkoor tot orkest, van inzet van vakdocenten tot kiezen voor een integrale aanpak. Bestaande activiteiten komen niet voor deze regeling in aanmerking, de uitbreiding hiervan wel.

Subsidie aanvragen

Hoewel het fonds maximaal 50% van de kosten vergoedt, mag u 40% van de totale projectkosten uit staande formatie financieren. Zo kunt u bijna budget neutraal cultuureducatie op uw school tot een hoger plan tillen. Tot aan 1 maart kunnen samenwerkende scholen een aanvraag indienen. Tot aan 1 april 2016 kunnen ook afzonderlijke scholen  voor de implementatie van muziekles subsidie aanvragen. Stapeling van deze regelingen is ook mogelijk.

UitJezef helpt u aan het juiste netwerk

UitJezelf is als lokale netwerk-organisatie bij uitstek toegerust om u hierbij te ondersteunen. UitJezelf heeft beschikking over een uitgebreid partner-netwerk; van Evites dansschool tot Zangexpress en van podium Grounds tot zangstudio Nanda Akkerman. UitJezelf biedt u externe professionals om de door u gewenste kwaliteitsimpuls van cultuuronderwijs te begeleiden.

Voor meer informatie www.cultuurparticipatie.nl/impulsmuziekonderwijs. Belt u gerust voor een afspraak 010 – 84 30197. Eén van onze adviseurs komt graag bij u langs.

image-2016-01-06