Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Film- en theaterschool Circus Hakim

Film- en theaterschool Circus Hakim te boeken via UitJezelf.

 

Vanaf komend schooljaar moeten alle basisscholen (meer) aandacht besteden aan het vergroten van het historisch-democratisch bewustzijn. Hiervoor ontwikkelen UitJezelf, Circus Hakim en Museum Haarlem ‘Truus Menger’s Verbeelding’. Ook kunnen scholen Circus Hakim nu via UitJezelf voor andere themagerichte in- of naschoolse cursussen of schoolevenementen boeken.

Overal is sociale media. Media bepaalt steeds meer wie wij zijn, met positieve en negatieve effecten. Media biedt een venster, maar kan je daarmee tevens terugwerpen op jezelf. Dankzij de workshops van Circus Hakim ervaren kinderen dat media en film ook het magische hebben van het theater. Hoe je je creativiteit hiermee ontwikkelt en kunt spelen wie je wilt zijn. Filmmaken is bovenal een proces van samenwerken, waarin ieder zijn/ haar eigen plekje ontdekt.

“in de film kun je alles worden wat je wilt”

Circus Hakim is de theater- en filmschool van Hakim Traïdia. Generaties Nederlanders zijn met Hakim en Sesamstraat opgegroeid. Hakim weet uit eigen ervaring, hoe het is om als oorlogskind en als migrant te blijven geloven in eigen kunnen, om je talent durven te ontwikkelen. Daarom deelt Hakim zijn grote passies; het verbeelden en film maken, graag met kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Truus Menger vormde in de tweede Wereldoorlog samen met haar zus Freddie Oversteeghen en Hannie Schaft een verzetscel. Naoorlogs maakte zij furore als beeldhouwster en zette zich in voor vrijheid en rechtvaardigheid. Museum Haarlem ontwikkelt de educatieve onderlegger; een mobiele tentoonstelling met twee begeleidende lesbrieven. Circus Hakim biedt aanvullende workshops van acht uur, waarbij script-ontwikkeling, basisvaardigheden acteren en filmtechniek aanbod komen en één of twee scripts daadwerkelijk verfilmd worden.

Het lespakket ‘Truus Menger’s Verbeelding richt zich op kinderen uit de bovenbouw. Hakim werkt hiervoor tevens met diverse film- en mediadocenten samen. Neem contact met ons op voor meer informatie.