Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

FCP & UitJezelf maken cultuureducatie mogelijk op VMBO – VSO

Wilt u cultuureducatie bij uw op school verder ontwikkelen? Bijvoorbeeld omdat er nog niet écht sprake is van een doorgaande leerlijn in de huidige lessen of omdat er een discipline nu niet aan bod komt, die de leerlingen missen?

UitJezelf kan, als erkende culturele instelling, scholen bij de ontwikkeling van leerlijnen media en/of cultuuronderwijs ondersteunen. Dankzij de regeling subsidieregeling ‘Versterking cultuureducatie in het VMBO, VSO en Praktijkonderwijs 2020-2022 verschaft het Fonds voor Cultuur Participatie (FCP) grotendeels het budget om dit te kunnen realiseren. UitJezelf ontzorgt, inspireert en faciliteert u daarbij.

Lees hier meer over in Kort UitJezelf nieuwsbrief 25.