Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Drie VMBO scholen gezocht voor gezamenlijke pilot cultuur-muziekonderwijs

Wilt u ook vanaf 4 januari 2018 structureel cultuur-/ muziekonderwijs op uw VMBO-school?

 

Sinds kort is de regeling ‘Cultuureducatie in het  VMBO en praktijkonderwijs’van kracht. UitJezelf ontwikkelt daarvoor graag in co-creatie met een drietal VMBO-scholen een innovatief inschools muzisch (of breder cultuurgericht) aanbod voor minimaal tweëenhalve schooljaren. Denk hierbij aan muzisch vormend onderwijs/ leerlijn voor de onderbouw,  met luister-, doe-, dans tot zanglessen, kennismaking met diverse instrumenten, themaweken, concertbezoek en te combineren met naschoolse individuele talentontwikkeling dankzij verdiepende muzieklessen op school zelf.

 

Ontwikkeling van de pilot

In tegenstelling tot Muziek Impuls voor de basisschool zal bij deze regeling UitJezelf als hoofdaanvrager de subsidieaanvraag indienen. UitJezelf wil daartoe met drie VMBO scholen de samenwerking aan gaan.  In de maand september zullen we in drie gezamenlijke (UitJezelf en de drie pilot-VMBOscholen) sessies het plan gedetailleerd uitwerken, zodat de aanvraag nog voor de herfstvakantie verzonden kan worden en  per 4 januari 2018 van het schooljaar 2017-2018 daadwerkelijk gestart kan worden met de implementatie van het muzisch onderwijs in uw curriculum.

De aangevraagde subsidie is per school rond de 25.000 euro beschikbaar voor het hele project. Daarbij moet de school zelf een bedrag van €20.000,- bijleggen. UitJezelf investeert als initiator en als partner-organisatie ook ongeveer 10% aan eigen middelen op de algehele projectbegroting.

Voor meer informatie neemt u contact op met Hugo Post, 010 – 84 30 197. Mailen kan ook naar vmbo-impuls@uitjezelf.nu