Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Binnenschools schaken, een slimme zet!

UitJezelf, stichting Schoolschaak Rotterdam (SSR) en Chessity willen alle Rotterdamse scholen aan het schaken krijgen. Neemt U schaken komend jaar wekelijks op in het curriculum? Laat U daarbij UitJezelf dit implementeren? Dan is SSR bereid een coachingssessie met uw docententeam en de eerste vier lesdagen binnenschoolse schaken te financieren.

 

Schaken wordt door kinderen als leuk ervaren. Schaken en het kinderbrein is sowieso een gouden combinatie. Schaken activeert de ontwikkeling van nieuwe bloedvaten, neuronen en synapsen (contactpunten) in de hersenen. Zo komt schaken, juist op jonge leeftijd, de schoolprestaties ten goede.

 

Schaken op het curriculum

In Parijs maar ook in landen als Polen maakt schaken deel uit van het vaste lesrooster. Nu wordt er op een van de vijf Rotterdamse basisscholen geschaakt. De in 2017 opgerichte SSR ijvert voor schaakonderwijs op alle Roterdamse basisscholen.

 

Chessity

UitJezelf werkt graag met Chessity, een digitale leerlijn voor kinderen van groep drie tot en met acht. Met Chessity leren kinderen spelenderwijze, in eigen tempo en op eigen niveau. Met het digidashboard houd de docent eenvoudig overzicht. Zo kunnen ook de groepsleerkrachten zelf makkelijk met deze methodiek werken. Bovendien sluit Chessity aan op het palet van de zogenaamde 21e eeuwse competenties. Het abonnement kost nog geen zes euro per leerling. UitJezelf verzorgt de leerlijn, binnenschoolse verdiepingslessen, de coaching van uw team en kan daarnaast ook een naschoolse schaakclub faciliteren.

 

Geinteresseerd?

Geinteresseerd om via UitJezelf schaaklessen af te nemen? Meld U dan nu aan via info@uitjezelf.nu. Wilt U wellicht schaken in uw curriculum opnemen? Snelle beslissers maken, dankzij SSR, kans op gratis teamcoaching en vier volledig verzorgde lesdagen (ter waarde van 2.330 euro).