Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Media Participatie

UitJezelf creëert media participatie projecten waarmee actief burgerschap wordt gestimuleerd.

UitJezelf leert mensen gebruik te maken van de mediale ruimte om hen heen. Door zelf een mediaproductie tot stand te brengen vergroten mensen hun zelfbewustheid en hun actieve culturele en maatschappelijke participatie.
Daarvoor ontwikkelt en realiseert UitJezelf projecten gericht op verschillende doelgroepen. UitJezelf maakt onder andere gebruik van het woord, beeld en geluid. Bij alle projecten van UitJezelf staan actieve mediaparticipatie, actieve maatschappelijke betrokkenheid en cultuur-educatie centraal.

Projecten van UitJezelf sluiten direct aan op de belevingswereld, de dromen en de ambities van (individuen uit) de doelgroep. Mede daardoor hebben alle UitJezelf-projecten ook na de projectperiode een duurzaam effect, zowel voor het individu als voor het betrokken netwerk.

In het kader van de Jeugdkansenzones en het ontwikkelprogramma Rotterdam Kindvriendelijk is in Rotterdam veel kennis opgedaan over cultuureducatie- en -participatieprojecten. Siwi tv is door de stad Rotterdam in 2010 verkozen tot een ‘best practice’ in het kader van het programma Rotterdam Kindvriendelijk. Mede dankzij deze uitverkiezing kan UitJezelf deze cursorische media- en participatieonderwijsmethode nu ook in andere (deel)gemeenten of steden aanbieden. UitJezelf vindt het belangrijk dat de door haar ontwikkelde projecten ingebed worden in het netwerk van de betrokken instellingen en zo mogelijk als duurzame ontwikkelings- en communicatiemethodiek worden ingezet.

Projecten:

  • Fembition
  • Siwi tv
  • Uit Je Eigen Wijknieuws
  • Archief
  • Onvergankelijke Huiskamers
  • Opzoomergala 2013
  • Buurtjournaal Spangen